Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Přemyslovci pány Rakous

Přemyslovci pány Rakous

?. 12. 1251 (770 let)
Přemysl Otakar II. se stal rakouským vévodou v prosinci 1251. Byl to jeden z jeho mistrovských kousků v roli mladšího
českého krále.

Když v roce 1250 zemřel rakouský a štýrský vévoda, začali se o nástupnictví zajímat nápadníci. Přes kopec pokukovali bavorský vévoda Ota II. se synem Ludvíkem, ale narazili na odpor silnějších protivníků Václava I. a jeho syna Přemysla Otakara II. Ti už si nechtěli nechat Rakousy znovu vyfouknout. Ota na podzim 1250 vypravil vojsko spolu s uherským králem Bélou IV., ale museli v lednu 1251 ustoupit vojskům Václavovým, který už další události svěřil Přemyslovi. Přemysl zorganizoval další výpravu, a to už byl triumfální pochod. Většina rakouských šlechticů se přiklonila k vládě Přemyslovců, kterou stvrdili na sněmu v Trübensee. Vojsko Přemysla na podzim 1251 překročilo česko-rakouské hranice a bez komplikací obsadilo Rakousy a triumfálně vkročilo do Vídně. Otakar se v prosinci 1251 stal vévodou rakouským a své postavení utvrdil v únoru 1252 sňatkem s 50letou Markétou Babenberskou, se kterou se však potomků nedočkal, měl pouze několik levobočků. Po očku už možná pokukoval do Uher po mladší nevěstě Kunhutě, vnučce soka Bély. Taktický rejstřík Přemysla byl opravdu pestrý.

-babok-, foto © Wikimedia Commons

Přijetí Otakara II. v Rakousku 1251, Jan Goth 1936
Doporučujeme

Loading...