Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Rozhodnutí

Rozhodnutí

?. 12. 1416 (605 let)
V prosinci roku 1416 na základě příklonu pražské univerzity k husitství a učení Mistra Jana Husa, bývalého děkana a rektora UK, vydal kostnický koncil rozhodnutí o pozastavení její činnosti. Univerzita se tomuto vyhlášení nepodřídila, ale v jeho důsledku byla její aktivita nakonec omezena jen na existenci artistické fakulty.

Toto omezení trvalo až do počátku 17. století. Působilo zde několik významných vědců, univerzita vzdělávala hlavně nové učitele. V polovině 16. století musela čelit silné mezinárodní konkurenci v podobě jezuitské koleje, která vznikla v Praze a byla císařem Matyášem povýšena na univerzitu. Po porážce stavovského povstání roku 1620 byla v roce 1622 odevzdána jezuitům. Až roku 1654 mohla jako Univerzita Karlo-Ferdinandova obnovit lékařskou a právnickou fakultu. Od poloviny 18. století byla škola podřízena státu a přeměněna na učiliště pro výchovu učitelů, kněžích, lékařů a úředníků. Jezuité byli z univerzity vykázáni a vyučovacím jazykem se stala němčina namísto latiny. Po roce 1848 ­ministr hrabě Lev Thun-Hohenstein změnil statut školy na svobodné autonomní učiliště. Roku 1882 byla univerzita rozdělena na českou a německou, ale čeští studenti měli brzo početní převahu. Mezi významnými osobnostmi, které zde působily, můžeme jmenovat alespoň Alberta Einsteina, Ernsta Macha nebo pozdějšího prezidenta Tomáše G. Masaryka.
-aba-, foto © Wikimedia Commons

Karolinum, velká aula
Doporučujeme

Loading...