Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Rytíř Žižka

Rytíř Žižka

?. ledna 1421 (600 let)
V kronice Adama z Veleslavína se dočteme, že „bratr Žižka rytířem učiněn, pasován“. Přestože se tento akt jeví být důležitým, písemné historické prameny mlčí.

Další zmínku o pasování Žižky na rytíře najdeme pouze ve Starých letopisech českých Františka Palackého, kde klade pasování Žižky do ledna 1421. Zdá se, že Palacký tuto událost vložil do textu po logické úvaze, ale datum i obsah jej usvědčují z omylu. Kdo má pravdu? Byl Žižka vůbec kdy pasován?

Alois Rula, foto © redakce

Doporučujeme

Loading...