Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Osobitý tvůrce

Osobitý tvůrce

23. ledna 1872 (150 let)
Přestože se nejedná o architekta s českými kořeny, jeho jméno neodmyslitelně patří do dějin naší architektury. Josip (Jože) Plečnik byl slovinské národnosti, narodil se 23. ledna 1872 v Lublani. Znám je jako urbanista, pedagog a vynikající kreslíř, který svými stavbami ovlivnil podobu mnoha měst a míst.


Žák architekta Otto Wagnera se po studiích na vídeňské Akademii výtvarných umění ve Vídni usadil a otevřel tu vlastní projekční ateliér. Předtím ještě absolvoval dvouletý studijní pobyt v Itálii a Francii. Na raných pracích Plečnika je zřetelný vliv vídeňské školy, secesi však brzy opustil a začal využívat výrazové prostředky ovlivněné antikou a ranou italskou renesancí. Budovy navrhoval včetně interiérů, nábytku, designu a užitkových předmětů, dokonale ovládal techniku stavění. Měl mimořádný smysl pro detail a užití kvalitních materiálů. Vrcholné období jeho tvorby je svázáno s dostavbou a úpravami Pražského hradu. Další významnou stavbou v Praze je kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Plečnikovy stavby a návrhy byly realizovány nejen v Praze, Lánech nebo Vídni, hlavně však v rodném Slovinsku. Od roku 1910 působil jako profesor dekorativní architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Architektem Pražského hradu byl od roku 1920, kdy se svým žákem O. Rothmayerem pracoval na jeho úpravách do roku 1934. Úkolem byl Masarykův požadavek „hrad monarchistický přeměnit na hrad demokratický“. Plečnik umírá 7. 1. 1957 v Lublani, kde byl také pohřben. V roce 2021 byly nejvýznamnější autorovy stavby v Lublani zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Alice Braborcová, foto © Wikimedia Commons

Býčí schodiště, Pražský hrad Rajská zahrada, Pražský hrad, Monolitická mísa, 1923–1925 kostel Nejsvětější srdce Páně, Praha, Vinohrady
Doporučujeme

Loading...