Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Ludvík Starší pojal manželku

Ludvík Starší pojal manželku

10. 2. 1342 (680 let)
„Ludvík Starší, markrabě brandeburský a lužický, císaře Ludvíka V., knížete bavorského syn, pojal sobě druhou manželku, a to s dovolením papeže Klimenta VI., nebo ta Markéta měla svého živého manžela, Jana Jindřicha.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 128)Doporučujeme

Loading...