Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Kompaktátní desky

Kompaktátní desky

12. dubna 1437, (585 let)
Když husitské svazy vedené Prokopem Holým rozdrtily čtvrtou křížovou výpravu u Domažlic, církev zpozorněla. Porážka odradila mocné západního světa i církevní hodnostáře zlomit kacířské Čechy silou.
Basilejská kompaktáta byla ujednáním basilejského koncilu a husitských Čech a Moravy (1433–1435). Upravovala vztahy mezi husity a římskou církví a vyhlášena byla 5. 7. 1436 v Jihlavě. Nejdůležitějším bodem bylo přiznání nároku na přijímání z kalicha pro všechny. Zápis o smíru byl osazen v kapli Božího těla na Dobytčím trhu v Praze 12. dubna 1437, dnes Karlově náměstí.
-lgs-, foto © Wikimedia Commons

Doporučujeme

Loading...