Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Vpád Prusů do Čech

Vpád Prusů do Čech

1. dubna 1757, (265 let)
V časech sedmileté války vpadl pruský král Fridrich II. (Bedřich Veliký) se svou armádou ze Slezska, Lužice a Saska do Čech. Stalo se tak 1. dubna 1757 a předcházelo tomu předkročení severní hranice u Ústí nad Labem v září 1756.
Bitvu u Lovosic Prusové vyhráli a zamířili k Praze, svůj hlavní stan rozbil Fridrich II. ve Hvězdě na Bílé hoře. Po porážce rakouské armády u Štěrbohol 6. května 1757 zahájil obléhání Prahy. Rakouskému vojsku velel Karel Lotrinský. Fridrich musel své vojsko rozdělit, aby zajistil zásobování z Pruska (cca 27 000 mužů), a o část vojska přišel v předchozích bojích (cca 14 000 mužů). Stále však měl k dispozici přibližně 50 000 mužů. Rozhodl se proto pro masivní ostřelování z mnoha pozic. Obléhání, které probíhalo od 6. května do 20. června 1757, bylo nejničivějším v dějinách Prahy. Podle záznamů Prusové během něj vypálili 58 376 dělových kulí, přes 23 063 granátů a 548 zápalných střel. Zničeno nebo těžce poškozeno bylo na 880 městských domů, tj. více než čtvrtina celkového počtu. Ještě 20 let po této události byly její následky patrné na budovách a ulicích. K zrušení obléhání přispělo odhodlání Pražanů, ale také porážka Prusů u Kolína 18. 6. 1757. Prusové se poté stáhli do Saska.
-mf-, foto © Wikimedia Commons

Smrt pruského polního maršála von Schwerina v bitvě u Prahy 6. 5. 1757
Doporučujeme

Loading...