Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Žák surrealistů

Žák surrealistů

25. července 1912 (110 let)
Český malíř, grafik a ilustrátor Kamil Lhoták se narodil 25. července 1912 v pražských Holešovicích. Byl jedním ze zakládajících členů Skupiny 42, která se snažila o vyobrazení všedního života, spojeného s městským prostředím a člověkem.

Umělecké sklony zdědil po matce, která se angažovala na divadelní scéně a měla blízko i k výtvarnému umění. Už během studia na gymnáziu se začaly projevovat jeho výtvarné schopnosti, nicméně po maturitě nakonec zamířil na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy – místo na vysněnou Akademii výtvarných umění. Školu však nedokončil a čekala na něj nejistá dráha malíře. Ve své tvorbě byl ovlivněn několika vzory, mezi jinými díly Henriho Rousseaua, Josefa Šímy či pracemi Giorgia de Chirica. Od počátku umělecké dráhy byl okouzlen dobou konce 19. a začátkem 20. století. Maloval vše, co zavánělo technikou – letadla, balony, vzducholodě, stará auta a motocykly, lodě a ponorky, kola a další výdobytky technického pokroku, občas i krajiny a zátiší. Z jeho děl čiší kombinace nostalgie, tesknoty a času dávných příběhů z dětství. V roce 1939 poprvé zaujal širší veřejnost a začal vystavovat. Plodná období měl na začátku 40. let a pak po roce 1953 až do své smrti. Ilustroval knihy, byl aktivní v grafice, malbě, vydával knihy a pracoval pro filmovou tvorbu. V 60. letech několikrát navštívil Francii a milovanou Paříž. Zemřel 22. 10. 1990 v Praze a urnu s malířovým popelem rozprášil jeho syn Kamil z kopce Číčov u Libčevsi, jak si to Kamil Lhoták přál.

-mp-, foto © Wikimedia Commons; www.auctions­‑art.cz


Kamil Lhoták, Anička skřítek a Slaměný Hubert, litografie, 1975
Doporučujeme

Loading...