Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Sněm stavů království českého

Sněm stavů království českého

23. 8. 1547 (475 let)
„V outerý před sv. Bartholomějem sněm stavů království českého na hradě pražském u přítomnosti krále Ferdinanda.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 745) Bartolomějský sněm potvrdil dědičné právo Habsburků na český trůn a podstatně omezil moc šlechty.


Doporučujeme

Loading...