Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Legendární Křesomysl

Legendární Křesomysl

833 (1190 let)
„Na každém šprochu je pravdy trochu.“ Asi tak by se stručně dalo pojmenovat období legendárních českých knížat.

O Křesomyslovi se zmiňuje ve své kronice Kosmas, a tak jej vzali za vlastní i další, včetně Františka Palackého. Každopádně patřil do dynastie Přemyslovců, zakladatelů budoucí české státnosti. Kronikář Václav Hájek z Libočan uvádí, že Křesomysl byl v pořadí pátým ze sedmi legendárních knížat mezi Přemyslem Oráčem a Bořivojem. Hájek do období jeho vlády umístil pověst o Horymírovi a Šemíkovi a stručné shrnutí o zanedbávání zemědělského lidu a podpoře havířství.

-liban-, foto © Wikimedia Commons

Doporučujeme

Loading...