Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Sbírková expozice v Roudnici se výrazně mění

Sbírková expozice v Roudnici se výrazně mění

Roudnická galerie opouští koncepci „stálé expozice“ a představuje nové pojetí, v němž je podstatným rysem proměnlivost. To umožní prezentovat širší spektrum sbírek a navíc z různých úhlů pohledu. Aktuální výběr cílí na tři klíčové oblasti, zahrnující nejcennější díla a nejvýznamnější osobnosti. Název nové expozice je Proměnlivá expozice: krajina – válka – postava. 

Po většinu roku 2023 byla díla ze stálé expozice Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem uschována v depozitáři. Důvodem byla částečná rekonstrukce objektu i rozsáhlá výstava na téma uhlí, zabírající celý výstavní prostor. Nyní se do hlavního sálu vrací sbírková expozice, avšak ve zcela novém uspořádání. Zatímco v předchozích obdobích byla expozice založena na chronologickém pojetí s dominantní didaktickou úlohou, současná podoba přímočaře vybírá ze sbírek tři nejsilnější skupiny, obsahující díla proslulých autorů. Návštěvníci se tak stále mohou setkat například s obrazy Antonína Slavíčka, Mikuláše Medka, Adrieny Šimotové nebo Josefa Čapka, nyní jsou však zařazeny do tematických celků, v nichž lze pozorovat širokou škálu výtvarných souvislostí i odlišností.

Klíčovými tématy, která zároveň určují i prostorové členění expozice, jsou krajina, válka a lidská postava. Ačkoli jejich posloupnost je z logiky věci také do velké míry chronologická, obsahují pro zpestření i různá doplnění napříč obdobími. Vedle typických krajin z počátku 20. století tak lze vidět například i ironický reliéf Františka Skály nebo vyobrazení Milešovky z 19. století. Celkový výběr se nesnaží představit ucelené problémy nebo kapitoly z dějin umění, ale pomocí vytyčených témat má být konzistentní ochutnávkou toho nejlepšího ze sbírek. Vzhledem k různorodosti exponátů nejsou v expozici popisovány hlavní celky, ale jsou analyzována až jednotlivá díla. Návštěvník zde však nenajde obsáhlé texty na popiskách. Již vyzkoušenou inovací je přístup k informacím o exponátech prostřednictvím QR kódů, které umožňují přehrávat audiokomentáře nebo krátká dokumentární videa k vystaveným dílům a zobrazovat rozšiřující texty na mobilních telefonech. Cílem těchto změn je mimo jiné i to, aby zážitek z prohlídky byl živější a pestřejší.

V současnosti je vystaveno několik desítek objektů, zejména obrazů. Sbírky galerie však obsahují téměř čtyři tisíce předmětů – od malby, přes kresbu, grafiku a užité umění až po volné sochy. Aby mohla galerie postupně představit větší část svého fondu, přichází s koncepcí „proměnlivé expozice“, nikoli „stálé“. Toto pojetí umožní po blocích proměňovat výběr exponátů a ukazovat sbírky v nových cyklech a souvislostech. Zatímco aktuální témata – krajina, válka a postava – budou k vidění do konce jarního termínu výstav (do 26. května 2024), v dalším období se může jednat o zcela odlišné skupiny a motivy.

Termín: 10. 11. 2023 — 26. 05. 2024

Otevírací doba: út–ne 10.00–17.00

Více najdete na www.galerieroudnice.cz

Lezici_Adriena Simotova_kolem 1970 Podmorska krajina_Frantisek Janousek_kolem 1935
Doporučujeme

Loading...