Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Dadja Altenburg Pešta Kohl

Dadja Altenburg Pešta Kohl

KAM za kulturou s…
Dadjou Altenburg Pešta Kohlovou, zakladatelkou Musea Montanelli

Vážení čtenáři,
srdečně vás zvu na „nápoj lásky“ do Musea Montanelli. Dangerous Love neboli Nebezpečná láska je tématem naší aktuální výstavy. Chcete na lásku zapomenout? Nebo ji chtít ještě více, než si chcete připustit?

Mé jméno je Dadja Altenburg Pešta Kohl, jsem zakladatelka Musea Montanelli v Nerudově ulici č. 13 v Praze. K tomuto projektu jsem přizvala 24 umělkyň devíti národností, aby svým uměním promluvily o lásce, o té, která opájí, zraňuje a inspiruje. Obrazy, objekty a videa jsou prezentovány v komorním prostoru spletité architektury muzea a vypořádávají se se sladkou nevolností lásky.
Zlomená srdce mají mnoho tváří, často jde o moc, bezmoc, dominanci a ostatní psychologické léčky. Všichni máme společné, to naše tajné voyeurství a zájem o pikantní detaily, vhledy do srdcí i duší milujících. Možná proto, abychom našli sebe sama, mohli utišit vlastní bolest a touhu po lásce, a na čas prožít pocity těch druhých. A protože umělecká profese není imunní vůči hořícím srdcím, reflektuje lásku v mnoha podobách.
Museum Montanelli je nezisková kulturní organizace provozovaná Nadací DrAK. Jsem jeho zakladatelkou a považuji za důležité, aby vedle důstojných českých institucí vznikaly též nezávislé umělecké iniciativy občanské společnosti.
Sama se angažuji osobně a s plným nasazením a zodpovídám za všechny realizované projekty. Jsem doma ve dvou kulturách, české a německé, které jsou po staletí propojené. Tato okolnost dává prostor k oslovení širšího publika. V posledních letech propojujeme i italské a evropské kulturní prostředí s českým.
Prostory muzea se nacházejí v samém srdci Prahy, takže mimo stálých návštěvníků je navštěvuje také mnoho turistů při jejich cestě na Pražský hrad. Museum Montanelli prezentuje současné umění často i v historickém kontextu a je považováno za místo, kde je intelektuální přístup k umění umožněn prostřednictvím komentovaných prohlídek. Tyto dovolí hloubkové studium uměleckých děl a pochopení jejich komplexity.
Muzeum podporuje dialog mezi uměním a jeho publikem prostřednictvím řady dobrovolných aktivit ve spolupráci se školami a univerzitami. Smyslové vnímání umění je důležitým bodem v komunikaci s návštěvníky muzea. K některým projektům zvu i jiné kurátory, mnohé připravuji sama, hlavně ty tematické.
Neustále se rozšiřující seznam publikací od počátku vzniku muzea, hlavně jako dokumentace proběhlých výstav, ale i jiných kulturních počinů, mimo jiné v Berlíně, Solingenu, Osnabrücku, ale i v Benátkách, patří již neodmyslitelně k programu našeho muzea.
Výstavní činnost spočívá i ve spolupráci s různými evropskými muzei a sbírkami. Např. již zmíněné projekty v Bundestagu v Berlíně, v Centru pronásledovaného umění v Solingenu, v Osnabrücku, nebo ve Frankfurtu nad Mohanem, či přehlídkami umělců ze sbírky muzea v Londýně, Kanadě, či ve Švédsku.

Úzká osobní spolupráce zakladatelky muzea paní Dadji Altenburg Pešty Kohl s jinými kulturními institucemi je nepřehlédnutelná. Její angažmá v mecenášství přinášelo a přináší několika divadlům, či spolkům, hlavně v umění tanečním, významnou podporu. Její zápal pro kulturu je mnohdy tak osobní, že sama nepřihlíží, ale aktivně spolupracuje. Paní Dadju jsme mohli často vidět i na jevišti Národního divadla v Praze jako čestnou členku Baletního souboru. Dnešní pozvání však platí pro její projekt o lásce v Museu Montanelli v Nerudově ulici, kde, když budete mít štěstí, potkáte paní Dadju osobně.

Dodnes představilo muzeum na 150 různých výstavních projektů jak doma, tak v zahraničí. Těším se vás v Praze!

-red-, foto © Museum Montanelli…

Prof. Dadja Altenburg Pešta Kohl Prof. Dadja Altenburg Pešta Kohl Prof. Dadja Altenburg Pešta Kohl
Doporučujeme

Loading...