Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Druhý arcibiskup pražský

Druhý arcibiskup pražský

994 (1 030 let)
Vojtěch, syn Slavníka na hradě Libici (kolem roku 956 – 23. 4. 997) a Střezislavy, byl bratrem Soběslava, Spytimíra, Pobraslava, Pořeja a Čáslava. Při biřmování roku 962 na Libici magdeburským arcibiskupem dostal jméno Adalbert.

Vzdělání v raném věku mu dali kněží na Libici a poté v Magdeburku. Po návratu roku 981 získal první stupeň vyššího svěcení a stal se pomocníkem prvního biskupa pražského Dětmara. K volbě Vojtěcha, druhého pražského biskupa, došlo 19. 2. 982 za přítomnosti Boleslava II. na Levém Hradci. Vojtěchovo uvedení do úřadu proběhlo téhož roku ve Veroně císařem Otou II. Biskupské svěcení mu následně udělil arcibiskup mohučský Willigis. Roku 994 opustil svůj úřad podruhé a kvůli vyvraždění Slavníkovců o rok později šlo o odchod definitivní.

-lgs-, foto © Wikimedia Commons

Doporučujeme

Loading...