Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Jak vznikl svatý Prokop

Jak vznikl svatý Prokop

1204 (820 let)
Prokop byl původně řadový kněz, pak poustevník a nakonec spoluzakladatel a první opat Sázavského kláštera. Papež Inocenc III. ho prý kanonizoval roku 1204. Jenže…

Prameny tvrdí, že papež nakonec vyhověl snaze českých představitelů o Prokopovo svatořečení. Samotný slavnostní akt proběhl 4. července 1204 a vedl jej z Inocencova pověření papežský legát kardinál Guido. Tomu ale předcházel složitý politický proces, neboť papež aktu bránil. Nechtěl však být ve při s českým králem Přemyslem Otakarem I. Tomu totiž odmítl jeho žádost o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. Papež určitě neměl zájem na svatořečení ženatého kněze, sloužícího liturgii v zakázaném slovanském jazyce. Ve skutečnosti asi došlo k vyzdvižení ostatků opata Prokopa a svatořečení s tichým souhlasem Říma bez přítomnosti pražského biskupa, natož papežského legáta.

-babok-, foto © Wikimedia Commons

Doporučujeme

Loading...