Kalendárium

Generální pardon

1622
400 let
Generální pardon

3. 2. 1622 (400 let) „Vydal Ferdinand II. t. zv. generální pardon, jímž daroval čest i život, všem, kteří ještě pokutování nebyli a kteří jakkoli se provinili proti němu, ale s podmínkou, že každý vyzná své provinění a zároveň vyjeví své jmění.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 110)

Alexandr Antonín Ignác Šamský

1687
335 let
Alexandr Antonín Ignác Šamský

4. 2. 1687 (335 let) Český lékař Alexandr Antonín Ignác Šamský, také Schamsky, se narodil 4. 2. 1687 v Miloticích († 2. 1. 1715). Byl jedním z nejnadanějších absolventů pražské medicíny na počátku 18. století. Věnoval se zdolávání moru a mor se mu stal i osudným. Ve svých knihách radil, jak s morem bojovat.

Dagmar Hubálková

1932
90 let
Dagmar Hubálková

4. 2. 1932 (90 let) Československá hráčka basketbalu Dagmar Hubálková se narodila 4. 2. 1932 v Praze († 5. 5. 2019). Je zařazena na čestné listině zasloužilých mistrů sportu a v roce 2005 byla uvedena do Síně slávy České basketbalové federace. Za reprezentaci odehrála 167 utkání.

Husitští politici zrušili radikální změny

1422
600 let
Husitští politici zrušili radikální změny

5. 2. 1422 (600 let) Husitští politici a měšťané Prahy, konkrétně Starého Města, zrušili radikální změny, které tam provedl novoměstský kněz Jan Želivský. Od poloviny roku 1420 začal Želivský upevňovat svou moc včetně likvidace svých protivníků. Sám pak stanul před soudem a 9. 3. 1422 byl popraven.

Privilegia poustevny sv. Pavla

1507
515 let
Privilegia poustevny sv. Pavla

5. 2. 1507 (515 let) Papež Julius II. upravil poměry eremitských poustevníků v rožmberských lesích a potvrdil privilegia poustevny sv. Pavla. Poustevna eremitů řádu sv. Pavla ve Výtoni byla Rožmberky založena v roce 1384. Ve stejné době založili i klášter klarisek v Krumlově a augustiniánů v Třeboni.

Svatba krále Vladislava II. Jagellonského

1477
545 let
Svatba krále Vladislava II. Jagellonského

6. 2. 1477 (545 let) V Praze se měla konat ­svatba krále Vladislava II. Jagellonského s Barborou z rodu Hohenzollernů, vdovou po hlohovském knížeti. Poté co Matyáš Korvín Barboře odepřel nároky na slezské knížectví, ztratil Vladislav II. o nevěstu zájem. Sňatek byl zrušen papežem až v roce 1500.

Ludvík Starší pojal manželku

1342
680 let
Ludvík Starší pojal manželku

10. 2. 1342 (680 let) „Ludvík Starší, markrabě brandeburský a lužický, císaře Ludvíka V., knížete bavorského syn, pojal sobě druhou manželku, a to s dovolením papeže Klimenta VI., nebo ta Markéta měla svého živého manžela, Jana Jindřicha.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 128)

Přemysl Otakar II. měl svatbu

1252
770 let
Přemysl Otakar II. měl svatbu

11. 2. 1252 (770 let) „Přemysl Otakar II., král český, měl svatbu na zámku Heinburgu na pomezí uherském a rakouském ležícím, s Markétou, Leopolda, knížete rakouského dcerou, a po Jindřichovi VI., knížete švábském a králi římském pozůstalou vdovou.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 130)

Barbora korunována

1437
585 let
Barbora korunována

11. 2. 1437 (585 let) „Barbora, císaře Zigmunda druhá manželka, v kostele sv. Víta na hradě pražském od Filiberta, biskupa konstantského… korunována. Odtud jela v koruně a ozdobě své královské do svého dvoru v Starém Městě pražském.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 130)

Kompaktáta stvrzena

1437
585 let
Kompaktáta stvrzena

11. 2. 1437 (585 let) „Dány byly do Prahy bully, jimiž kompaktáta stvrzena (s. 130). 6. 7. 1436: Compactata aneb smlouvy mezi sborem basilejským s jedné a královstvím českým s druhé strany stvrzena… To se stalo v Jihlavi.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 610)

ČVUT se připojilo k internetu

1992
30 let
ČVUT se připojilo k internetu

13. 2. 1992 (30 let) ČVUT v Praze se připojilo k internetu, byla předvedena funkční zahraniční linka do Lince. Československo se do světové počítačové sítě připojilo 7. 1. 1991 z Ústavu výpočetní techniky MU (do sítě EARN). V listopadu 2008 mělo připojení k internetu 32 % domácností.

Václav IV. předal vládu Zikmundovi

1402
620 let
Václav IV. předal vládu Zikmundovi

14. 2. 1402 (620 let) Král Václav IV. na jednání v Hradci Králové svěřil své vladařské pravomoci svému bratru Zikmundovi. Václav mu postoupil i všechny královské hrady a královská města. Václav IV. měl zůstat do konce svého života zachován v hodnosti českého a římského krále.

Doporučujeme

Loading...