Kalendárium

Těžký život Jaromíra

1012
1010 let
Těžký život Jaromíra

1012, (1010 let) „Několikanásobného“ knížete stihl krutý osud. Starší bratr Boleslav III. ho nechal vykastrovat a další bratr Oldřich oslepit. Boleslav III. se bál o knížecí stolec, protože sám dědice neměl. Donutil Jaromíra roku 1001 k útěku k bavorskému vévodovi Jindřichovi II. Ten pomohl Jaromíra na chvíli dosadit na český stolec, ale Boleslav to nestrpěl. Na...

Kompaktátní desky

1437
585 let
Kompaktátní desky

12. dubna 1437, (585 let) Když husitské svazy vedené Prokopem Holým rozdrtily čtvrtou křížovou výpravu u Domažlic, církev zpozorněla. Porážka odradila mocné západního světa i církevní hodnostáře zlomit kacířské Čechy silou. Basilejská kompaktáta byla ujednáním basilejského koncilu a husitských Čech a Moravy (1433–1435). Upravovala vztahy mezi husity a římskou...

Zbraslavský klášter

1292
730 let
Zbraslavský klášter

20. dubna 1292,(730 let) Pověst o Zbraslavi zmiňuje syna Bivoje a Kazi, jistého Zbraslava, který měl na dnešní Zbraslavi dvůr, jenž odkázal benediktinům. První písemná zmínka je z roku 1115, kdy Vladislav I. daroval Zbraslav kladrubskému klášteru. Přemysl Otakar II. tu nechal roku 1268 vystavět lovecký dvůr s věžemi a velmi pevnými zdmi. Po bitvě na Moravském poli...

Prozíravý feudál

1442
580 let
Prozíravý feudál

13. dubna 1442, (580 let) Významný dědic jindřichohradeckého panství, čelní šlechtic království Jindřich IV. z Hradce, syn Jana IV. z Hradce a Kateřiny ze Šternberka, se narodil 13. dubna 1442. Když roku 1453 zemřel Oldřich V. z Hradce a rok předtím Jan Telecký z Hradce, zdědili majetky pánů z Hradce bratři Jindřich a Heřman. Poručníkem nezletilých bratrů byl...

Vpád Prusů do Čech

1757
265 let
Vpád Prusů do Čech

1. dubna 1757, (265 let) V časech sedmileté války vpadl pruský král Fridrich II. (Bedřich Veliký) se svou armádou ze Slezska, Lužice a Saska do Čech. Stalo se tak 1. dubna 1757 a předcházelo tomu předkročení severní hranice u Ústí nad Labem v září 1756. Bitvu u Lovosic Prusové vyhráli a zamířili k Praze, svůj hlavní stan rozbil Fridrich II. ve Hvězdě na Bílé hoře....

Právnická „univerzita“

1372
650 let
Právnická „univerzita“

25. dubna 1372,(650 let) Univerzita Karlova, jedna z nejstarších evropských vysokých škol, byla založena 7. dubna 1348 nadační listinou krále a císaře Karla IV. Měla čtyři fakulty – svobodných umění (artistickou), lékařskou, právnickou a teologickou. Se souhlasem Karla IV. byla 25. dubna 1372 založena samostatná právnická „univerzita“ s vlastní jurisdikcí...

Malíř slavného portrétu

1807
215 let
Malíř slavného portrétu

17. dubna 1807,(215 let) Významného českého malíře připomíná jméno ulice na pražské Malé Straně i jeden slavný obraz. Josef Vojtěch Hellich, který se narodil 17. dubna 1807 v Cholticích, jich ale namaloval daleko víc, nejenom ten, který zvěčnil krásu spisovatelky Boženy Němcové. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze a již během studií si přivydělával...

Husitský cizák

1422
600 let
Husitský cizák

30. dubna 1422,(600 let) Jeho otcem byl Korybut Dimitrij, vládce města Novgorodu Severského (dnes Ukrajina). Otec byl také strýc polského krále Vladislav II. Jagello. Kníže Zikmund Korybutovič (okolo 1395 – 1435), když dostal litevský velkokníže Vitold nabídku české koruny (1422), byl vyslán s vojskem do Čech, kde 30. dubna 1422 dobyl Uničov, obléhal Olomouc a 17....

Badeniho jazyková nařízení

1897
125 let
Badeniho jazyková nařízení

5. 4. 1897 (125 let) Byla vydána nová Badeniho jazyková nařízení (třetí varianta) pro Čechy (pro Moravu 22. dubna, pro Slezsko nebyla vydána), jimiž se potvrzovala platnost dosavadních Stremayrových nařízení (1880) a navíc se zaváděla čeština v určitých případech i jako tzv. vnitřní úřední jazyk.

Premiéra českého muzikálu Limonádový Joe

2007
15 let
Premiéra českého muzikálu Limonádový Joe

5. 4. 2007 (15 let) Pod režijním vedením Antonína Procházky proběhla premiéra českého muzikálu Limonádový Joe aneb Koňská opera na motivy knihy Jiřího Brdečky v Hudebním divadle Karlín. Muzikál se poprvé na divadelní scéně objevil koncem druhé světové války. Derniéra byla v květnu 2010.

Epilog rudolfinských sbírek

1782
240 let
Epilog rudolfinských sbírek

6. 4. 1782 (240 let) Císařským nařízením bylo přikázáno rozprodat ve veřejné dražbě zbytky rudolfinských sbírek Pražského hradu. Alchymistická zařízení z této doby věnoval císař pražské univerzitě. Šlo o tzv. josefínskou dražbu a z dějinného pohledu jde o  epilog rudolfinských sbírek .

Sňatek Přemysla Otakara II.

1252
770 let
Sňatek Přemysla Otakara II.

8. 4. 1252 (770 let) Po předchozím zasnoubení (11. 2.) se konal sňatek Přemysla Otakara II.  (tehdy devatenáctiletého) s mnohem starší (snad již padesátiletou) Markétou Babenberskou. Nerovným sňatkem posílil Přemysl své nároky na babenberské dědictví (typický středověký „sňatek z rozumu a vypočítavosti“).

Doporučujeme

Loading...