Kalendárium

Potlačeno spiknutí proti králi Albrechtovi

1438
585 let
Potlačeno spiknutí proti králi Albrechtovi

31. 1. 1438 (585 let) V Praze bylo vyzrazeno a potlačeno spiknutí proti králi Albrechtovi. Vůdcové opozice byli zatčeni. Táborskému hejtmanovi Bedřichu ze Strážnice se nepodařilo zmocnit města. Umírnění utrakvisté plně ovládli Staré i Nové Město na dalších 10 let (přešli na prohabsburskou a katolickou stranu).

Antonín Mrkos

1918
105 let
Antonín Mrkos

27. 1. 1918 (105 let) Český astronom a polární badatel Antonín Mrkos se narodil 27. 1. 1918 ve Střemchoví († 29. 5. 1996). Byl objevitelem řady planetek a komet. Nejznámější objevená kometa je 45P/Honda­‑Mrkos­‑Pajdušáková. Jeho jméno nese i planetka 1832. Slovenská astronomka Pajdušáková byla jeho manželkou.

Zemětřesení v Čechách

1348
675 let
Zemětřesení v Čechách

25. 1. 1348 (675 let) „Zemětřesení v Čechách na mnoha místech bylo, tak že lidé na nohách státi nemohli a někde se i stavení bořila… Potom se zdvihl náramný mor po vší Europě… Dávali Židům vinu…pročež mnoho Židův na rozličných místech zmordováno a spáleno.“ (Kalendář hist. národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 80)

Vyšel Ottův slovník naučný

1888
135 let
Vyšel Ottův slovník naučný

22. 1. 1888 (135 let) Vyšel první sešit Ottova slovníku naučného obsahující 50 stran. Celkem vyšlo 631 sešitů. Knižní vydání čítalo 27 řádných svazků a 1 svazek doplňkový, vyšly v letech 1888 až 1909. Se zhruba 140 tisíci hesly byl slovník největší českou encyklopedií (až 2010 překonán Wikipedií).

Česká republika v OSN

1993
30 let
Česká republika v OSN

19. 1. 1993 (30 let) Česká republika (a ke stejnému datu i Slovenská republika) byla přijata za 180. člena Organizace spojených národů, přičemž Československo bylo od 24. 10. 1945 jedním z 51 zakládajících členů OSN. OSN nahradila Společnost národů. K červnu 2022 měla OSN 193 členských států.

Český prezident

1993
30 let
Český prezident

26. 1. 1993 (30 let) Český prezident 26. 1. 1993 Václav Havel zvolen prvním českým prezidentem

František Václav Lobkowicz

1948
75 let
František Václav Lobkowicz

5. 1. 1948 (75 let) František Václav Lobkowicz * 5. 1. 1948 † 17. 2. 2022 český šlechtic a duchovní, první biskup ostravsko­‑opavské diecéze

Bohumil Němeček

1938
85 let
Bohumil Němeček

2. 1. 1938 (85 let) Bohumil Němeček * 2. 1. 1938 † 2. 5. 2010 český boxer, olympijský vítěz (zlato 1960 Řím) a mistr Evropy

Každý zvlášť

1993
30 let
Každý zvlášť

1. ledna 1993 (30 let) Po 74 letech, nepočítáme­‑li období 1939–1945, přestalo 31. prosince 1992 existovat Československo. Nově vzniklé státy mají k sobě stále blízko, jen jazykově se od sebe s každou novou generací stále více vzdalují. Epilog Československa se začal psát 8. června 1992, kdy se v brněnské vile Tugendhat setkali předsedové národních vlád Václav...

Když jaro začne v lednu…

1968
55 let
Když jaro začne v lednu…

leden 1968 (55 let) … není něco v pořádku. Květy tohohle jara 1968 rychle rozkvetly, krásně voněly, ale dlouho nevydržely. Rozjezdily je tanky. V lednu 1968 se sešli komunisté v Praze, aby vyřešili vnitrostranické problémy. Vyvrcholil tím tak několikaletý spor mezi tehdy jejich nejvyšším šéfem Antonínem Novotným a nejvýše postaveným slovenským komunistou...

Generální stávka

1918
105 let
Generální stávka

18. 1. 1918 (105 let) Celou Habsburskou monarchií, i českými zeměmi, otřásla generální stávka, v níž stávkující žádali mír, chléb a demokracii. K největším demonstracím došlo v Plzni (18. a 19. ledna – 20 tisíc lidí), v Praze (22. ledna – 60 tisíc lidí), Brně, na Kladně a taktéž na Ostravsku.

První artykul

1433
590 let
První artykul

16. 1. 1433 (590 let) „Mistr Jan z Rokycan na koncilium basilejském, vyslaný s jinými od stavů království českého, první artykul pražský o přijímání velebné Svátosti Těla a Krve Krista Pána pod obojí předložil.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, s. 53)

Doporučujeme

Loading...