Kalendárium

Císař Josef I. vydal nařízení

1707
315 let
Císař Josef I. vydal nařízení

24. 3. 1707 (315 let) Císař Josef I. vydal nařízení, že všichni obyvatelé monarchie jsou povinni plnit příkazy krajských úřadů ve věcech berních a v případě neplnění berních povinností lze použít vůči neplničům obvyklých donucovacích prostředků, a to bez ohledu na to, zda se jedná o úředníky, nebo o stavy.

Karel IV. vysadil a nadal děkanství karlštejnské

1357
665 let
Karel IV. vysadil a nadal děkanství karlštejnské

27. 3. 1357 (665 let) „Císař Karel IV. král český, vysadil a nadal děkanství karlštejnské, přidav k němu 4 kanovníky. Děkanství karlštejnské jako duchovní hodnost existuje dodnes, není však spojeno s žádnou povinností.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 293)

Císař Zigmund stvrdil Horníkům všecky svobody

1437
585 let
Císař Zigmund stvrdil Horníkům všecky svobody

28. 3. 1437 (585 let) „Císař Zigmund stvrdil Horníkům všecky svobody, chtěje znovu vyzdvihnout k staré slávě Horu Kutnou, tento největší poklad a klénot království českého. Město zpustošené dvojím vypálením za válek husitských.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 296)

Král Ludvík do Prahy přijel

1522
500 let
Král Ludvík do Prahy přijel

28. 3. 1522 (500 let) „V outerý král Ludvík s královnú Marií Habsburskou, manželkou svou, okolo 22. hodiny do Prahy přijel.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 297) Chtěl urovnat spory mezi stavy a pokusit se o obnovu královské autority a zabezpečení rozchváceného zboží komory.

Klášter slovanský

1372
650 let
Klášter slovanský

29. 3. 1372 (650 let) „V pondělí velikonoční klášter slovanský sv. Jeronyma řeholy sv. Benedikta v Novém Městě pražském u přítomnosti císaře Karla IV., krále Václava, syna jeho a množství jiných knížat a pánův od Jana (z Jenštejna) posvěcen.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 300)

Vůdce katolického odboje

1467
555 let
Vůdce katolického odboje

30. 3. 1467 (555 let) Za vůdce katolického odboje v Čechách proti Jiřímu z Poděbrad potvrdil papež Pavel II. jako hejtmana Jednoty zelenohorské Zdeňka Konopišťského ze Šternberka. Ta byla založena na jeho hradě Zelená hora 28. 11. 1465. Po ukončení česko-uherských válek jednota zanikla.

Pius II. přijal posly české

1462
560 let
Pius II. přijal posly české

31. 3. 1462 (560 let) „Papež Pius II. přijal posly české před svou konsistoří u přítomnosti asi 4.000 osob a vyslovil konečné svoje usouzení o kompaktátech, dlouho o nich hovořiv, prohlásil je konečně za zrušená.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 309)

Uzavření ročního příměří

1472
550 let
Uzavření ročního příměří

31. 3. 1472 (550 let) V Budíně (Budapešti) došlo k uzavření ročního příměří mezi Matyášem Korvínem a Vladislavem Jagellonským. Matyášova moc byla oslabována jeho soupeřením s Habsburky v Podunají a osmanskou expanzí na Balkáně, takže neměl síly k vytlačení Jagellonců z Čech.

Mistr Jan Hus

1402
620 let
Mistr Jan Hus

1402 (620 let) Mistr Jan Hus 14. 3. 1402 zvolen kazatelem a kaplanem Betlémské kaple

František Antonín hrabě Špork

1662
360 let
František Antonín hrabě Špork

1662 (360 let) František Antonín hrabě Špork * 9. 3. 1662 † 30. 3. 1738 český šlechtic, mecenáš umění, stavebník Kuksu

Josef Mysliveček

1737
285 let
Josef Mysliveček

1737 (285 let) Josef Mysliveček * 9. 3. 1737 † 4. 2. 1781 český skladatel pozdního baroka a klasicismu

Julius Mařák

1832
190 let
Julius Mařák

1832 (190 let) Julius Mařák * 29. 3. 1832 † 8. 10. 1899 český malíř a grafik, krajinář 2. poloviny 19. století

Doporučujeme

Loading...