Kalendárium

Premiéra filmu Dívka na koštěti

1972
50 let
Premiéra filmu Dívka na koštěti

8. 9. 1972 (50 let) Premiéra pohádkové komedie Dívka na koštěti z autorské dílny režiséra Václava Vorlíčka a scenáristy Miloše Macourka s Petrou Černockou v hlavní roli. Jedno z ocenění získal film v roce 1972 v Terstu, tzv. Stříbrnou pečeť. Film byl v roce 2021 digitalizován.

Zahájena stavba dálnice Praha–Bratislava

1967
55 let
Zahájena stavba dálnice Praha–Bratislava

8. 9. 1967 (55 let) V Praze byla zahájena stavba dálnice Praha–Bratislava, dálnice D1. Základní kilometrovník 0,000, jehož poklepáním byla stavba zahájena, se dnes nachází ve středním dělicím pásu dálnice za křížením s ulicí Pod Chodovem. Po rozdělení Československa se trasování D1 změnilo směrem na Ostravu.

Petr Bezruč

1867
155 let
Petr Bezruč

15. 9. 1867 (155 let) Petr Bezruč * 15. 9. 1867 † 17. 2. 1958 vl. jm. Vladimír Vašek, slezský básník píšící česky, autor sbírky Slezské písně

Miroslav Tyrš

1832
190 let
Miroslav Tyrš

17. 9. 1832 (190 let) Miroslav Tyrš * 17. 9. 1832 † 8. 8. 1884 český obrozenec, historik umění, pedagog, spoluzakladatel tělocvičné jednoty, spolku Sokol

Josef Košín z Radostova

1832
190 let
Josef Košín z Radostova

14. 9. 1832 (190 let) Josef Košín z Radostova * 14. 9. 1832 † 10. 11. 1911 český advokát a spisovatel, dodnes je znám jeho příběh o Bumbrlíčkovi

Fantaskní realista

1912
110 let
Fantaskní realista

19. září 1912 (110 let) Josef Liesler se narodil 19. září 1912 ve Vidolicích u Kadaně, jako druhé z deseti dětí (šest zemřelo). Otec pocházel z německé rodiny, vyučil se u svého otce krejčím, ale pracoval v Kadani jako pošťák. Matka byla z německé vesnické rodiny. Rodiče bydleli v Kadani, kde Josef navštěvoval německou obecnou školu, ale německou měšťanku po...

Když se začalo promítat

1907
115 let
Když se začalo promítat

15. září 1907 (115 let) K rozvoji kinematografie začalo docházet koncem 19. století. Ve světě i u nás začaly vznikat první biografy. Promítaly se tu jen krátké filmy, přesto byl o ně velký zájem. Velkou zásluhu na tom mají tzv. kočovná divadla. Teprve v roce 1907 se u nás otevřelo první české kino. V domě U Modré štiky v Karlově ulici v Praze ho 15. září...

Jan Roháč z Dubé zajat

1437
585 let
Jan Roháč z Dubé zajat

6. 9. 1437 (585 let) „Dobyto bylo hradu Siónu a Jan Roháč z Dubé zajat. 9. září 1437 císař Zigmund rozkázal oběsiti na šibenici u Prahy Jana Roháče. Oběšeno s ním jiných 60. Císař se popravě jejich s radostí díval.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 780 a 789)

Převrat v Praze

1427
595 let
Převrat v Praze

6. 9. 1427 (595 let) Husitská šlechta se za vedení Hynka Koldštejnského z Valdštejna pokusila o převrat v Praze. Koldštejn byl husitský hejtman pražského svazu. Pražský lid tento pokus překazil. Plán prozradil svým pražským přátelům Vilém Kostka z Postupic, čímž se protistrana mohla připravit.

Zakazovala se činnost českobratrských sborů

1602
420 let
Zakazovala se činnost českobratrských sborů

2. 9. 1602 (420 let) Zvláštním císařským nařízením se zakazovala činnost českobratrských sborů. Na statcích krále a některých katolických šlechticů bylo přikázáno poddaným přestoupit ke katolictví. Zvlášť aktivně se choval Jaroslav Bořita z Martinic, který nařídil poddaným přijmout svátost oltářní pod způsobou chleba.

Příjezd krále Ladislava

1457
565 let
Příjezd krále Ladislava

Září 1457 (565 let) Příjezd krále Ladislava do Prahy z Vídně, kam uprchl z Uher, neboť tam se schylovalo ke vzpouře. V Králově dvoře na Starém Městě pražském probíhaly přípravy na svatbu s francouzskou princeznou Magdalénou (1436–1484 zde bydleli postupně Zikmund, Ladislav, Jiří Poděbradský i Vladislav II. Jagellonský).

Vojsko římského krále vtrhlo do Čech

1307
715 let
Vojsko římského krále vtrhlo do Čech

Září 1307 (715 let) Vojsko římského krále Albrechta I. Habsburského vtrhlo přes Chebsko do Čech. Vojsko jeho syna Fridricha I. Sličného mu od moravské Jemnice přispěchalo na pomoc. Oba se spojili a oblehli Kutnou Horu a Kolín. Města se však ubránila a rakouská vojska ustoupila ke Znojmu.

Doporučujeme

Loading...