Kalendárium

Korunovace Marie Terezie Neapolské

1792
230 let
Korunovace Marie Terezie Neapolské

11. 8. 1792 (230 let) korunovace Marie Terezie Neapolské v chrámu sv. Víta na českou královnu, manželka českého krále Františka I. .

Korunovace Františka I.

1792
230 let
Korunovace Františka I.

9. 8. 1792 korunovace Františka I. na českého krále, poprvé se setkal se svou budoucí pravou rukou, K. Metternichem .

Od tance k balonu

1877
145 let
Od tance k balonu

11. srpna 1877 (145 let) Malíř pokojů, taneční mistr a první český pilot balonu. Zdánlivě nesourodé disciplíny spojuje osoba Josefa Vydry. Konec 19. století už byl prostě takový. Josef Vydra se po vzoru svého otce vyučil malířem pokojů a této činnosti se i poměrně dlouhou dobu věnoval. Souběžně s tím se začal od 70. let 19. století živit několik desítek let...

Mozaikovou techniku naučil i svou manželku

1867
155 let
Mozaikovou techniku naučil i svou manželku

26. srpna 1867 (155 let) Viktor Foerster se narodil 26. srpna 1867 v Praze. Pocházel z velmi nábožné rodiny, kde se dědilo hudební nadání z generace na generaci. Foerster inklinoval nejen k hudbě, ale stejně jako jeho bratr i k výtvarnému umění. V roce 1891 byl přijat na pražskou Akademii. Jeho profesory byli Julius Mařák a Vojtěch Hynais. V roce 1902 pracoval...

Snadné vítězství

1867
155 let
Snadné vítězství

3.–4. srpna 1427 (595 let) Neznámo kde u Tachova proběhlo 3.–4. srpna 1427 vojenské střetnutí známé jako bitva u Tachova. Spojené husitské svazy tu pod vedením Prokopa Holého téměř bez boje zvítězily nad vojsky třetí křížové výpravy. Kruciátu vedl trevírský biskup Ota ze Ziegenheimu a kardinál Jindřich Beaufort. Krátce po porážce křižáků husité oblehli Tachov a...

Obrazy pochmurně slavnostního kouzla

1857
165 let
Obrazy pochmurně slavnostního kouzla

4. srpna 1857 (165 let) Vynikající český malíř Felix Jenewein se narodil 4. srpna 1857 v Kutné Hoře. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové a od roku 1873 na pražské Akademii historickou malbu. Ve studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni u profesora J. M. Trenkwalda. Na veřejnost poprvé vystoupil s kartonem „Karel IV. staví dóm svatovítský“ na...

Cisterciácký klášter

1292
730 let
Cisterciácký klášter

10. srpna 1292 (730 let) Král Václav II. založil na Zbraslavi klášter cisterciáků roku 1292. Věnoval mu zlatý kříž, monstrance a peníze. Toužil tak odčinit své hříchy. Zakládací listina z 10. srpna je odrazem rozpoložení královy duše. Panovník se konáním dobrých skutků snažil udělat čáru za svou minulostí a chránit se před hříchy budoucnosti. Základní kámen byl...

Se smyslem pro černý humor

1807
215 let
Se smyslem pro černý humor

18. srpna 1807 (215 let) Karel Würbs se narodil 18. srpna 1807 v Praze, kde se vyučil u svých rodičů kartáčníkem. Mimo to se ale věnoval své velké zálibě – kreslení, ve kterém se zlepšoval natolik, že dostal od rodičů svolení ke studiu na pražské Akademii. Po ukončení studia se začal věnovat tvorbě krajin a vedut tištěných v závodech Bohumila Haaseho a Karla...

Praha s Francouzi v obležení

1742
280 let
Praha s Francouzi v obležení

1742 (280 let) Byla to kuriozní situace. Francouzská posádka v Praze v obležení rakouských vojsk. Byl to dílek v mozaice událostí kolem rakouského dědictví. Mladičká Marie Terezie se po uplatnění pragmatické sankce měla na trůnu co ohánět. Hladoví supi cítili snadnou kořist a chtěli využít slabosti novopečené panovnice. Prusům se podařilo získat Slezsko a Kladsko...

České dientzenhoferské baroko

1732
290 let
České dientzenhoferské baroko

15. srpna 1732 (290 let) Základní kámen ke stavbě vojenské Invalidovny v pražském Karlíně položil císař Karel VI. 15. srpna 1732. V té době byla budova již rok rozestavěna. Stavba se řadí mezi nejvýznamnější díla architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Invalidovna stojí na bývalých pozemcích řádu křižovníků s červenou hvězdou. Projekt vznikl podle vzoru pařížské...

Vladislav a Barbarossa

1172
850 let
Vladislav a Barbarossa

1172 (850 let) Český kníže Vladislav byl vojenskou oporou Fridricha Barbarossy. Vysloužil si za to také titul českého krále. V roce 1156 podporoval novopečeného císaře proti severoitalským svobodným městům a o dva roky později byl korunován českým králem. Vyšší zájmy poté hájil další léta v Itálii, Uhrách a Polsku. V létě 1172 se stárnoucí král zúčastnil spolu s...

Boj o Moravu

1017
1005 let
Boj o Moravu

1017 (1005 let) Roku 1002 jsme ztratili Moravu ve prospěch Polska knížete Boleslava Chrabrého. Polák se v letech 1003 -1004 pokusil ovládnout i Čechy. Lid jej po krutovládě Boleslava III. vítal coby osvoboditele, ale uznání se mu nedostalo. Později byl z Čech vyhnán a na stolec usedl Jaromír (1004 -1012). Morava zůstala Boleslavu Chrabrému. Roku 1012 se vlády...

Doporučujeme

Loading...