Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
otevírací doba: st–ne 10.00–18.00
číst více

Archeologická expozice Archevita - Stopami věků slaví 22. dubna 2023 přesně jeden rok od otevření. Na sobotu jsme pro vás proto připravili doprovodný program, v rámci kterého si budete moci vyzkoušet pravěké výrobní postupy. Tyto workshopy jsou vhodné i pro děti. Pro ně je také připraveno loutkové představení.

Těšit se můžete na speciální komentované prohlídky a pravěký styling. Program probíhá od 10 do 18 hod.

ARCHEVITA – STOPAMI VĚKŮ

Multimediální archeologická expozice Archevita – stopami věků    Propojením nejmodernějších technologií s rekonstrukcemi neolitických staveb nabídne nová archeologická expozice Archevita – Stopami věků zcela mimořádný zážitek. Nejpozoruhodnější je soubor věrných rekonstrukcí pravěkých staveb, které oživují digitální projekce a hologramy.

Vstupenky možno zakoupit na www.archevita.cz.
Expozice je umístěna v objektu bývalé stodoly hospodářského dvora roztockého zámku, díky čemuž stojí za pozornost i stavba samotná. Architektonický projekt využil danosti historické stavby a vznikla koncepce expozičního řešení rozděleného na dvě vizuálně propojené části – v přízemí jsou umístěny rekonstrukce obydlí z různých období pravěku, galerie v patře je určena k vystavení archeologických nálezů.
Vizí hlavní autorky celé koncepce Mgr. Jany Klementové, vedoucí archeologického oddělení, bylo od samého počátku vytvořit zcela moderní a nadčasovou expozici, která vstřícným a poutavým způsobem návštěvníkům představí regionální archeologii a současný pohled na její prezentaci. Svěží pojetí se promítá již do vstupní části, kdy ven z objektu vystupuje rekonstrukce neolitického domu, který se prolíná přímo do interiéru a příchozí plynule uvede do pravěku. V přízemí je v měřítku 1:1 postaveno již zmiňovaných několik typů obydlí z různých období pravěku, výrobních a pohřebních celků, vše doplněno počítačovými perspektivami a holografickými projekcemi.
Na ochozové galerii jsou představeny sbírkové předměty, doplněné modelacemi hrobů včetně videomappingu u vybraných prezentací. Samotné archeologické sbírky muzea jsou tvořeny především nálezy z výzkumů pravěkých sídlišť a pohřebišť. Expozice je strukturována podle období a začíná v neolitu (mladší doba kamenná, 5 600–4 400 př. Kr.) a končí symbolicky dobou okolo r. 1000 po Kr., tedy na sklonku raného středověku. Instalace je doplněna infokiosky s rozšířenými informacemi, hravou linkou pro dětského návštěvníka a dětským koutkem.
Díky využití současných technologií je možné celé expozici vdechnout život. Velkou zajímavostí i přínosem je jistě i skutečnost, že představiteli našich předků v různých etapách vývoje naší společnosti se staly veřejně známé osobnosti. V mladší a pozdní době kamenné se tak návštěvník potká s Ivou Pazderkovou, Annou Fialovou a Danem Bártou, v době bronzové se zase stane svědkem práce hrnčíře Václava Noida Bárty a každodenní činnosti Lucie Šteflové a zcela jistě propadne kouzlu obchodnického umu Petra Čtvrtníčka. Závěrečnou scénou se pak divák přenese do mladší doby římské, do příběhu o životě a smrti germánské aristokratky v podání Kamily Janovičové. 

Archevita – Stopami věků
Doporučujeme

Loading...