Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Pražský přehled kulturních pořadů 05/2020

Milí čtenáři,
kultura žije dál a my se snažíme o totéž. Vydávání našeho měsíčníku nebezpečný vir nezastaví. Přežili jsme změnu režimu, tisíciletou povodeň a zvládli mnohá další protivenství. Redakčním heslem je „Přehled musí vyjít, i kdyby se dělo cokoliv“. A tím se řídíme. Připravili jsme pro vás tzv. nouzové vydání, ve kterém najdete všechny dostupné informace o současném dění, nejen v pražské kultuře. Rozšířili jsme naše kalendárium a doufáme, že vám přinese další inspirativní čtení o zajímavých osobnostech, některých i neprávem zapomenutých.
Věříme, že postupné uvolnění nouzového stavu přinese zpřístupnění muzeí, galerií, výstav a dalších kulturních institucí, které opět začnou fungovat pro veřejnost. Rádi vám zase přineseme co nejširší informace o kulturním životě v Praze a okolí.
Děkujeme za vaši neutuchající přízeň a na počtenou v lepších časech. .

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka

Doporučujeme

Loading...