Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Pražský přehled kulturních pořadů 5/2023

Milí čtenáři,
jak praví lidová moudrost: „Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem“, tak v květnu už snad budeme moci směle říci: „Vylézáme a nic nás nezastaví.“ I když zmrzlí muži hrozí. Čekají nás však dva májové svátky a ty je potřeba naplno využít. Aktivně či pasivně, to je na vás. Já vám mohu jen doporučit kam zajít za kulturou.
V Horních Počernicích bude 12. května zahájena nejstarší přehlídka amatérského divadla festival Divadlo v přírodě, na kterou jste srdečně zváni. Soubory předvedou hry pro děti i dospělé.
Museum Kampa připravilo hned tři zajímavé výstavy, které připomenou tvorbu sochařky Hany Purkrábkové, 100. výročí narození malíře, grafika a sochaře Zbyňka Sekala a sklářského výtvarníka Ronyho Plesla. Návštěvu můžete spojit s procházkou po Kampě a protějším Petřínském vrchu. Na 1. máje velmi příhodné.
V bývalém kině Vzlet ve Vršovicích probíhá cyklus komorních koncertů souboru Collegium Vocale 1704. V květnu proběhne koncert spojený s promítáním filmu Il Boemo o skladateli Josefu Myslivečkovi. Nenechala bych si ujít.
V Jeruzalémské synagoze na Novém Městě začíná cyklus varhanních koncertů a na prvním z nich uslyšíte mj. díla skladatelů Pachelbela, Telemanna, Beethovena nebo Gounoda v podání Václava Petra na varhany, Tomáše Hrbáčka na trubku, zpívat bude Miroslava Časarová. Originální prostor pro nevšední koncert.
V zámecké areálu Ctěnice budete moci navštívit Květinový jarmark, který letos nabídne nejen prodej květin, ale oslaví i zahradnický cech a při doprovodném programu si děti budou moci ledacos vyrobit a namalovat. Projít se můžete i v přilehlé zahradě, za jejíž architektonické řešení získali autoři významné ocenění od Obce architektů.
Přeji všem našim čtenářům krásné májové dny a příjemné kulturní zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka

Doporučujeme

Loading...