Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Přijímání pod obojí zakázáno

Přijímání pod obojí zakázáno

24. 3. 1622 (400 let)
„Vyhlásil arcibiskup Jan Lohelius nařízení papeže Řehoře XV., jímž se lidu obecnému přijímání pod obojí způsobou naprosto zakázalo a jímž zrušena výsada, udělená druhdy Piem IV. národu českému.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 281)

Doporučujeme

Loading...