Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Osudem pronásledovaná princezna

Osudem pronásledovaná princezna

27. března 1323 (700 let)
Anna Lucemburská (* 27. března 1323; † 3. září 1338) se narodila v německém Chamu (česky Kouba). Spolu s dvojčetem Eliškou byla posledním z dětí svazku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, tou dobou již v bavorském exilu. Eliška, zaslíbená životu v klášteře, zemřela v dětství.

Mistr sňatkové taktiky král Jan dojednal 13. 2. 1327 zasnoubení Anny s Ladislavem, nejstarším synem uherského krále Karla Roberta. O dva roky později však snoubenec zemřel. Dalším snoubencem měl být Ludvík Říman, syn císaře Ludvíka, ale pro exkomunikaci otce Ludvíka Bavora k zasnoubení nedošlo. Annu nakonec král Jan zištně provdal za Otu Habsburského, když 9. 1. 1335 získal pro oba snoubence dispenz (výjimku) papeže Benedikta XII. Svatba 12leté Anny a 32letého Oty se konala 15. nebo 16. 2. 1335 ve Znojmě, společně se svatbou Anny, dcery Mikuláše Opavského a dolnorakouského hraběte Burcharda I. z Hardeggu. Anna, rakouská, štýrská a korutanská vévodkyně, zemřela ve věku 15 let a její manžel Ota ji následoval o půl roku později. Pohřbeni byli s první chotí Oty v cisterciáckém klášteře Neuberg v tržní obci Neuberg an der Mürz, dnes rakouská spolková země Štýrsko.

Alois Rula, foto © Wikimedia Commons

Cisterciácký klášter Neuberg an der Mürz
Doporučujeme

Loading...