Kalendárium

Opavsko je Mikulášovo

1318
705 let
Opavsko je Mikulášovo

V červenci 1318 (705 let) V červenci 1318 podnikl opavský kníže Mikuláš II. se svými syny dlouhou cestu do Prahy. Jeli za králem Janem Lucemburským. Synové Mikuláš, Jan a Václav spolu se svým otcem složili 3. července 1318 do rukou krále lenní přísahu, a Opavsko se tím oddělilo od Moravy. Mikuláš, který byl vnukem Přemysla Otakara II., zde panoval až do své...

Konstantin a Metoděj

863
1160 let
Konstantin a Metoděj

863 (1160 let) Na Velkou Moravu přišli na jaře roku 863. Konstantin jako kněz a Metoděj coby jáhen. Římskokatolický kalendář příchod datuje na 5. červenec 863. Dál už to znáte. Kníže Velké Moravy Rostislav rok předtím vyslal poselstvo k byzantskému císaři Michaelu III. s žádostí o vyslání biskupa a učitele. Ti měli v jeho říši založit církev bez franských...

Karel Chotek

1783
240 let
Karel Chotek

23. 7. 1783 (240 let) Karel Chotek * 23. 7. 1783 † 28. 12. 1868 český šlechtic, poslední nejvyšší purkrabí Českého království

Ferdinand II. Štýrský

1578
445 let
Ferdinand II. Štýrský

9. 7. 1578 (445 let) Římský císař, český, uherský a chorvatský král a rakouský arcivévoda Ferdinand II. Štýrský se narodil 9. 7. 1578 ve Štýrském Hradci († 15. 2. 1637). Ve snaze získat přízeň saského kurfiřta postoupil Sasku území Horní i Dolní Lužice, což znamenalo trvalou ztrátu tohoto území Koruny české.

Markéta Lucemburská

1313
710 let
Markéta Lucemburská

8. 7. 1313 (710 let) „Na den sv. Kyliána, narodila se v Praze Markéta, prvorozená dcera krále Jana Českého, kteráž se potom vdala za Jindřicha, kníže bavorské.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, s. 618) Markéta Lucemburská (1313–1341), dcera Elišky Přemyslovny.

Rudý den

1928
95 let
Rudý den

6. 7. 1928 (95 let) KSČ se pokusila zorganizovat na Václavském náměstí demonstraci, tzv. Rudý den, pokus se nezdařil. Šlo o reakci na zákaz účasti školních dětí na druhé spartakiádě. Neúspěch akce využili lidé kolem K. Gottwalda ke kritice vedení strany a uchvácení moci na sjezdu KSČ v roce 1929.

Založeno Technické muzeum Království českého

1908
115 let
Založeno Technické muzeum Království českého

5. 7. 1908 (115 let) V Praze bylo založeno Technické muzeum Království českého, nynější Národní technické muzeum. Sídlí na Letné v budově architekta Milana Babušky. Muzeum má 21 stálých expozic a pobočky v Plasích (Centrum stavitelského dědictví) a v Chomutově (Železniční depozitář).

Moritz Zdekauer

1838
185 let
Moritz Zdekauer

5. 7. 1838 (185 let) Moritz Zdekauer získal od císaře privilegium na paroplavbu po Vltavě a Labi. Do roka však firma nebyla schopna uvést do provozu alespoň jeden parník a privilegium propadlo. Již roku 1822 se společníky založil Pražskou paroplavební a plachetní společnost pro říční dopravu.

Vladimír Ráž

1923
100 let
Vladimír Ráž

1. 7. 1923 (100 let) Vladimír Ráž * 1. 7. 1923 † 4. 7. 2000 český herec, dabér a profesor Pražské konzervatoře

Ota Ornest

1913
110 let
Ota Ornest

6. 7. 1913 (110 let) Ota Ornest * 6. 7. 1913 † 4. 8. 2002 český režisér, překladatel, dramaturg a publicista, dlouhodobý ředitel MDP

Franz Kafka

1883
140 let
Franz Kafka

3. 7. 1883 (140 let) Franz Kafka * 3. 7. 1883 † 3. 6. 1924 pražský německy píšící spisovatel, autor tří románů (Amerika, Proces a Zámek)

Exotika s krkonošskými kořeny

1878
145 let
Exotika s krkonošskými kořeny

13. července 1878 (145 let) Český fotograf Rudolf Franz Lehnert se narodil 13. července 1878 ve Velké Úpě. Již v mládí mu učarovala severní Afrika, kde se později vypracoval mezi nejvýznamnější fotografy své doby. Proslul svými snímky pyramid, pouště, oáz, ale fotil i akty afrických žen. V roce 1903 odjel do tehdy francouzské kolonie Tuniska. Země ho natolik...

Doporučujeme

Loading...