Kalendárium

Uměním proti válkám

1873
150 let
Uměním proti válkám

31. července 1873 (150 let) Jeden z našich nejvýznamnějších grafických umělců Vojtěch Preissig se aktivně účastnil protirakouského a protinacistického odboje. A zaplatil za to cenu nejvyšší. S dcerou Irenou položili životy za ideály, kterým věřili. Byl synem důlního inženýra Eduarda Preissiga a jeho manželky Berty. Narodil se 31. července 1873 v obci Světec u...

Zrušení městské stráže

1783
240 let
Zrušení městské stráže

V červenci 1783 (240 let) V červenci 1783 došlo ke zrušení tzv. městské stráže v Praze. Jejím úkolem bylo hlídat bezpečnost města v pražských branách a na radnicích tehdejších pražských měst. Dozor převzala státní policie habsburské monarchie. Dějiny novodobé policie na našem území datujeme do let 1526–1918, tedy do období habsburské monarchie. Policejní...

Zasloužil se o jazyk český

1773
250 let
Zasloužil se o jazyk český

16. července 1773 (250 let) „Tichý génius“, tak byl nazýván český národní buditel, filolog, spisovatel, překladatel, učitel a lexikograf Josef Jakub Jungmann. Bez jeho přičinění by se čeština nestala moderním evropským jazykem. Narodil se 16. července 1773 v Hudlicích u Berouna do početné rodiny ševce Tomáše Šimona a jeho manželky Kateřiny. Původ rodu...

Vypravěč z Podkrkonoší

1843
180 let
Vypravěč z Podkrkonoší

22. července 1843 (180 let) Začínal jako básník, avšak mnohem známější jsou jeho pozdější prozaická díla. Ta jsou prosycena nejen silnou vazbou k rodnému Podkrkonoší, ale také snahou zachytit sociální a národnostní problémy. Spisovatel Antonín Zeman se narodil 22. července 1843 ve Stanovém do selské rodiny písmáků coby první z deseti chlapců. Během studia na...

Tiskaři

1658
365 let
Tiskaři

6. července 1658 (365 let) Rodinnou dílnu založil v Praze na Starém Městě pražském Daniel Sedlčanský (1582). Po něm ji vedl Daniel starší († 1633), jeho syn Jiří († 1637), Ludmila starší a jejich potomek Daniel mladší († 1648). Daniel po sobě zanechal vdovu Ludmilu mladší († 1664), ženu podnikavou, kterou smrt manžela a syna katapultovala do čela rodinné...

Přinesl kousek Itálie do Prahy

1823
200 let
Přinesl kousek Itálie do Prahy

14. července 1823 (200 let) Antonín Viktor Barvitius se narodil 14. července 1823 v Praze na Malé Straně v rodině pokladníka hraběcí rodiny Buquoyů. Původně studoval filozofii a práva, ale záhy naznal, že bude malířem. Rok navštěvoval malířskou akademii v Praze, ateliér monumentální malby Christiana Rubena. Poté se šest let vzdělával v architektuře ve Vídni....

Švédové v Praze

1648
375 let
Švédové v Praze

1648 (375 let) Bylo to svým způsobem symbolické. V Praze válka začala defenestrací a po třiceti letech skončila obléháním Švédy. Celoevropské válčení způsobilo masivní pokles populace a přivodilo nevyčíslitelné materiální ztráty. Vyvrcholení proběhlo v Praze v létě a na podzim 1648 během stahování švédských vojsk od Vídně. Od konce července se pokoušeli...

Turnovský světoběžník

1813
210 let
Turnovský světoběžník

14. července 1813 (210 let) Čeněk Paclt, první Čech, co stanul na všech pěti obydlených kontinentech, se narodil 14. července 1813. Jeho otec Josef byl obchodník s drahokamy v domě č. 137 na turnovském náměstí, jeho matka se jmenovala Františka. Nejstarší bratr Antonín (1800) převzal živnost po otci a bratr František (1812) se stal knězem. Po ukončení...

Svět mne bolí, sprostota mne kruší

1868
155 let
Svět mne bolí, sprostota mne kruší

10. července 1868 (155 let) Její knižní hrdinky se povětšinou zmítaly mezi svými sny a realitou, hledaly mravní ideál, životní harmonii či povznášející lásku. Bojovaly proti společenskému údělu a snažily nepoddat svému osudu. Spisovatelka Růžena Svobodová se narodila 10. července 1868 v Mikulovicích u Znojma. Byla třetím dítětem (sestry zemřely ještě mladé),...

Sokolové těsně před Němci

1938
85 let
Sokolové těsně před Němci

červenec 1938 (85 let) Praha praskala ve švech pět týdnů a žila jedinou událostí. Desátým všesokolským sletem v červenci 1938. Akce se stala obří protinacistickou manifestací. Sokolové za sebou už měli od počátků organizace v roce 1882 dlouhou a bohatou činnost. První oficiální slet proběhl v roce 1882 a další na něj navazovaly většinou po šesti letech. Vždy...

Den je krásný

1938
85 let
Den je krásný

14. července 1938 (85 let) Jedna z nejoblíbenějších zpěvaček 60. let minulého století bavila publikum jen krátce. Jana Petrů to neměla v pracovním i soukromém životě snadné. Zemřela za tragických okolností. Jiná česká zpěvačka si kvůli Janě Petrů změnila své jméno na pseudonym, aby nedocházelo k záměnám s populární interpretkou, jejíž písničky slýcháme...

Dominus ac redemptor

1773
250 let
Dominus ac redemptor

21. 7. 1773 (250 let) Papež Kliment XIV. zrušil bulou nazvanou Dominus ac redemptor řád Tovaryšstvo Ježíšovo (tzv. jezuitský řád). Bulu vydal na naléhání Francie, Španělska a Portugalska, které se obávaly rostoucí moci řádu. Habsburský dvůr ji přivítal, neboť přispívala k omezování vlivu církve.

Doporučujeme

Loading...