Kalendárium

Zákon o táborech nucené práce

1948
75 let
Zákon o táborech nucené práce

25. 10. 1948 (75 let) V komunistickém Československu byl přijat zákon, na jehož základě byly zřizovány tábory nucené práce. Zákon č. 247/1948 Sb. o táborech nucené práce umožňoval posílat kohokoliv do TNP, a to bez soudu, pouze rozhodnutím tříčlenné komise jmenované krajským národním výborem.

Požár zničil Strahovský klášter

1258
765 let
Požár zničil Strahovský klášter

19. 10. 1258 (765 let) Požár zničil Strahovský klášter včetně kostela Nanebevzetí Panny Marie. Obnova trvala pět let. Původně románská bazilika z druhé poloviny 12. století byla goticky přestavěna. Zároveň byla k severní boční lodi přistavěna kaple zasvěcená původně sv. Voršile, dnes sv. Norbertovi.

Požár Průmyslového paláce

2008
15 let
Požár Průmyslového paláce

16. 10. 2008 (15 let) Požár zničil levé křídlo Průmyslového paláce na Pražském výstavišti. Podle následných šetření oheň vznikl na základě nesprávné manipulace s elektrickým vařičem během jedné ze zdejších výstav. V roce 1991 zcela shořel Bruselský pavilon a v roce 2005 dřevěné kruhové Divadlo Globe.

Praha sídelním městem Rudolfa II.

1583
440 let
Praha sídelním městem Rudolfa II.

16. 10. 1583 (440 let) Praha se stala sídelním městem Rudolfa II. Spolu se dvorem přijel do Prahy Bartholomeus Spranger jako dvorní malíř, kterého Rudolf II. „zdědil“ po smrti svého otce Maxmiliána II. Zasloužil se o to, že Rudolf roku 1595 vyjmul malířství z kategorie řemesel a vzniklo malířské umění.

Začal svatohavelský sněm

1423
600 let
Začal svatohavelský sněm

16. 10. 1423 (600 let) V Praze začal svatohavelský sněm (do 1. 11.), jednání umírněných husitských šlechticů a Pražanů o spojenectví s českými katolíky s cílem zastavit vítězný postup Žižkova vojska. Sněm zvolil do čela země dvanáctičlennou vládu s paritním zastoupením kališnických a katolických šlechticů.

Libuše Hynková

1923
100 let
Libuše Hynková

28. 10. 1923 (100 let) Libuše Hynková * 28. 10. 1923 † 6. 1. 2012 česká choreografka, pedagožka, folkloristka a etnografka

Vlasta Matulová

1918
105 let
Vlasta Matulová

1918 (105 let) Vlasta Matulová * 31. 10. 1918 † 18. 4. 1989 česká divadelní a filmová herečka, dlouholetá členka činohry Národního divadla

Spisovatel a překladatel Jaroslav Janouch

1903
120 let
Spisovatel a překladatel Jaroslav Janouch

22. října 1903 (120 let) Radostné mládí, Raná setba, Pro čest a slávu – jak lyricky zní názvy některých počinů spisovatele, redaktora a překladatele Jaroslava Janoucha. Ve své tvorbě se zaměřil především na tvorbu pro děti a mládež. Jaroslav Janouch se narodil 22. října 1903 ve Světlé nad Sázavou. Jeho otec František přispíval pod pseudonymem Jaroslav...

Prahu znal jako své boty

1903
120 let
Prahu znal jako své boty

8. října 1903 (120 let) Český historik umění Emanuel Jan Karel Josef Maria Poche se již od dětství zajímal o historii, hudbu a výtvarné umění. Těmto tématům se pak věnoval po celý život. Narodil se 8. října 1903 v Praze do rodiny poštovního úředníka. Vyrůstal na Smíchově a Královských Vinohradech, čtvrtích s bohatou historií. Na Filozofické fakultě Univerzity...

Provoz zahájilo Městské ambulatorium

1883
140 let
Provoz zahájilo Městské ambulatorium

11. 10. 1883 (140 let) Ve Vladislavově ulici na Novém Městě pražském zahájilo provoz Městské ambulatorium pro bezplatné léčení. Roku 1884 se stalo poliklinikou České lékařské fakulty, která vznikla roku 1883 v rámci rozdělení Karlo­‑Ferdinandovy univerzity na českou a německou lékařskou fakultu.

Vyhlášen výjimečný stav

1868
155 let
Vyhlášen výjimečný stav

11. 10. 1868 (155 let) V Praze a nejbližším okolí byl vyhlášen výjimečný stav, v jehož důsledku pozbyla platnosti některá občanská práva zaručená nedávno přijatou ústavou. Tzv. prosincová ústava z 21. 12. 1867 byla reakcí na rakousko­‑uherské vyrovnání. Upravena byla tzv. dubnovou ústavou z roku 1873.

Zjev komety Donatiho

1858
165 let
Zjev komety Donatiho

8. 10. 1858 (165 let) „Vyvrcholil v Praze nebeský zjev komety Donatiho, která byla objevena již 2. června téhož roku, stávala se jasnější během měsíce září a rozrostla se na pět zřetelných větví. Jádro komety zmizelo 15. října.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, s. 864)

Doporučujeme

Loading...