Kalendárium

Ivan Miloš Havel

1938
85 let
Ivan Miloš Havel

11. 10. 1938 (85 let) Ivan Miloš Havel * 11. 10. 1938 † 25. 4. 2021 český vědec v oblasti kybernetiky, bratr dramatika a prezidenta Václava Havla

Premiéra hry Osel a stín

1933
90 let
Premiéra hry Osel a stín

13. 10. 1933 (90 let) Premiéra hry Osel a stín 13. 10. 1933 17. divadelní hra Jiřího Voskovce a Jana Wericha v Osvobozeném divadle

Karel Hála

1933
90 let
Karel Hála

2. 10. 1933 (90 let) Karel Hála * 2. 10. 1933 † 6. 7. 2008 český zpěvák, jeden z nejlepších českých swingařů 2. poloviny 20. století

Monolit na Pražském hradě

1928
95 let
Monolit na Pražském hradě

1928 (95 let) Jedním z nepřehlédnutelných architektonických prvků třetího nádvoří Pražského hradu je 12 m vysoký sloup z leštěné žuly. Jeho historie je zajímavá i dramatická. Na počátku bylo přání prezidenta Masaryka postavit v areálu Hradu pomník obětem první světové války a k desátému výročí vzniku Československé republiky (1928). Realizací pomníku byl...

Skautská pošta

1918
105 let
Skautská pošta

28. října 1918 (105 let) Spolehlivý přenos informací, obzvlášť v době revoluční, je vždy důležitý. A když nedůvěřujete stávající oficiální instituci? Zavolejte skautům. Jsou „vždy připraveni“. Nové Československo ještě ani nestačilo vzniknout, ale prozíravý starosta Junáka Josef Rössler­‑Ořovský předjednal s představiteli Národního výboru zapojení skautů do...

Kališnické náboženství

1483
540 let
Kališnické náboženství

6. 10. 1483 (540 let) Velké obce tří pražských měst přijaly politický program, který v Praze připouštěl výlučně kališnické náboženství v duchu kompaktát. Nejdůležitějším bodem kompaktát bylo přiznání nároku na přijímání z kalicha pro všechny příslušníky utrakvistických frakcí církve.

Z hotelu Olympic ukraden trezor

2008
15 let
Z hotelu Olympic ukraden trezor

5. 10. 2008 (15 let) Za bílého dne byl z hotelu Olympic v Praze z kanceláře ředitele ukraden trezor s akciemi v nominální hodnotě až 300 milionů korun a hotovostí v různých měnách v hodnotě ve výši 1 milion korun. Jde o jednu z největších krádeží v České republice. Oba pachatelé byli dopadeni a souzeni.

Zahájena školní výuka na vyšší dívčí

1863
160 let
Zahájena školní výuka na vyšší dívčí

1. 10. 1863 (160 let) Byla zahájena školní výuka na první městské vyšší dívčí škole v Praze. Do prvního ročníku se zapsalo 92 dívek, což byl trojnásobek očekávaného počtu. Cílem školy bylo vzdělávat a vychovávat budoucí matky českých elit. Jednalo se tak o jeden z mezníků na cestě k vyššímu vzdělávání žen.

První česká vzájemná pojišťovna

1828
195 let
První česká vzájemná pojišťovna

1. 10. 1828 (195 let) V Praze začíná působit První česká vzájemná pojišťovna, první novodobý pojišťovací ústav. Zakladateli byli Josef Matyáš, hrabě z Thun­‑Hohensteinu, a František Josef, hrabě z Vrtby. Stanovy byly schváleny 27. 10. 1827. Hlavním cílem bylo zabezpečovat majetek proti požáru.

Tereziánský katastr

1748
275 let
Tereziánský katastr

Říjen 1748 (275 let) Pro daňové účely byl vypracován tzv. tereziánský katastr, soupis měšťanských domů a poddanských usedlostí, včetně půdy (1748–1757). Jedná se o 3. berní rulu, v platnosti od 1. 5. 1749. Předešlé berní ruly popisovaly pouze ornou půdu, zde byla popsána veškerá poddanská půda.

Joe (Josef) Jenčík

1893
130 let
Joe (Josef) Jenčík

22. 10. 1893 (130 let) Joe (Josef) Jenčík * 22. 10. 1893 † 10. 5. 194 český tanečník, publicista, pedagog, choreograf a herec

Karel Knittl

1853
170 let
Karel Knittl

4. 10. 1853 (170 let) Karel Knittl * 4. 10. 1853 † 17. 3. 1907 český skladatel, dirigent a pedagog, vychoval řadu úspěšných hudebníků

Doporučujeme

Loading...