Kalendárium

Hynek z Poděbrad

1452
570 let
Hynek z Poděbrad

17. 5. 1452 (570 let) Český diplomat a politik, spisovatel, překladatel a básník, Hynek z Poděbrad , též Jindřich mladší nebo Hynek Minsterberský (německy Heinrich der Jüngere von Münsterberg), se narodil 17. 5. 1452 († 11. 7. 1492). Byl třetím synem krále Jiřího z Poděbrad a jeho druhé manželky.

Jan Tuček

1842
180 let
Jan Tuček

16. 5. 1842 (180 let) Český varhanář, Jan Tuček , se narodil 16. 5. 1842 († 20. 7. 1913). Firma založená Janem Tučkem byla největší v Čechách, jež postavila přes 420 varhan a vyrobila přes 8000 harmonií evropské i americké soustavy. Jeho varhany jsou např. ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Nařízení o postavení Židů

1497
525 let
Nařízení o postavení Židů

15. 5. 1497 (525 let) Král Vladislav Jagellonský vydal nařízení o postavení Židů v zemi. Bylo jim mimo jiné dovoleno pobírat dvojnásobné úroky oproti ostatním věřitelům. V průběhu 90. let vydal několik takových nařízení, v nichž určil pravidla židovskému a křesťanskému obchodu s penězi.

Stanislav Zindulka

1932
90 let
Stanislav Zindulka

5. 5. 1932 (90 let) Stanislav Zindulka * 5. 5. 1932 † 14. 3. 2019 český herec, za vedlejší roli ve filmu Babí léto oceněn Českým lvem

T. G. Masaryk potřetí zvolen prezidentem ČSR

1927
95 let
T. G. Masaryk potřetí zvolen prezidentem ČSR

24. 05. 1927 (95 let) T. G. Masaryk potřetí zvolen prezidentem ČSR (274 hlasů), protikandidát KSČ V. Šturc (54 hlasů)

Karel Pech

1917
105 let
Karel Pech

18. 5. 1917 (105 let) Karel Pech * 18. 5. 1917 † 14. 2. 2006 český herec, režisér, televizní scenárista, autor pořadu Moje přítelkyně Šimako

Malíř se smyslem pro detail

1857
165 let
Malíř se smyslem pro detail

12. května 1857 (165 let) Na pražském Žižkově se 12. května 1857 narodil budoucí malíř Jaroslav Malínský. Již od mladých let se zajímal o kresbu a později o technické grafiky. Na svých obrazech kladl důraz na detail. Pod vedením profesora Alexandra Jakesche se začal připravovat na zkoušky v grafickém kurzu pořádaném na pražské Uměleckoprůmyslové škole. Po návratu...

Zakladatel české sci­‑fi

1892
130 let
Zakladatel české sci­‑fi

10. května 1892 (130 let) V Jilemnici se 10. května 1892 narodil budoucí český prozaik a spisovatel Jan Weiss, kterého řadíme k zakladatelům české sci­‑fi literatury. Svá středoškolská studia zahájil v Hradci Králové, kde v letech 1905 až 1908 navštěvoval místní gymnázium. Maturoval však v roce 1913 ve Dvoře Králové. Následně byl přijat ke studiu práv na...

Augustin Schubert

1902
120 let
Augustin Schubert

14. 5. 1902 (120 let) Český římskokatolický kněz, Augustin Schubert , občanským jménem František, se narodil 14. 5. 1902 († 28. 7. 1942). Byl člen řádu augustiniánů, převor pražského augustiniánského konventu a vzdělavatel katolického tělovýchovného spolku Orel. Stal se obětí nacistického režimu.

Stanislav Jandík

1902
120 let
Stanislav Jandík

14. 5. 1902 (120 let) Český spisovatel, grafik a redaktor, Stanislav Jandík , se narodil 14. 5. 1902 († 1. 8. 1970). Dobová kritika hodnotila jeho knihy, z nichž některé se dočkaly až čtrnácti vydání, velmi příznivě. Jandík byl průkopníkem spisovatelské metody umělecké reportáže.

Českým králem korunován Maxmilián II. Habsburský

1562
460 let
Českým králem korunován Maxmilián II. Habsburský

14. 5. 1562 (460 let) V Praze byl českým králem korunován Maxmilián II. Habsburský , syn císaře Ferdinanda. Vlády se ujal po smrti svého otce 27. 7. 1564. V roce 1575 ústně potvrdil Českou konfesi. Ta byla kompromisem mezi požadavky všech protestantských vyznání zastoupených na našem území.

Obnovené Zřízení Zemské v Čechách

1627
395 let
Obnovené Zřízení Zemské v Čechách

10. 5. 1627 (395 let) „Bylo vyhlášeno z vůle císaře Ferdinand II.  Obnovené Zřízení Zemské v Čechách , které upravovalo a určovalo politický i veřejný život v zemi, zkracovalo znamenitě moc stavů a posilovalo panovníka.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 434)

Doporučujeme

Loading...