Kalendárium

Jan Streng

1817
205 let
Jan Streng

10. 5. 1817 (205 let) Jan Streng * 10. 5. 1817 † 31. 3. 1887 český lékař gynekolog, profesor porodnictví a rektor UK

Marie Terezie

1717
305 let
Marie Terezie

13. 5. 1717 (305 let) Marie Terezie * 13. 5. 1717 † 29. 11. 1780 rakouská arcivévodkyně, česká a uherská královna, markraběnka moravská

Mystik a okultista

1867
155 let
Mystik a okultista

27. května 1867 (155 let) Spisovatel a překladatel Karel Weinfurter (* 27. května 1867, Jičín) je považován za největšího českého mystika, okultistu a zasvěcence. Jako jeden z prvních u nás začal koncem 19. století provozovat jógu. Zájem o spiritismus ho však v mládí přivedl až do psychiatrického ústavu. Jedináček z rodiny vojáka c. a k. rakousko­‑uherské armády...

Světlotisk, hlubotisk a zinkografie

1852
170 let
Světlotisk, hlubotisk a zinkografie

20. května 1852 (170 let) Při plnění své sedmileté vojenské povinnosti plánoval založení vlastní tiskárny. To se mu povedlo v roce 1877, ale předcházel tomu složitý a několikaletý proces žádání o knihtiskařskou licenci. Václav Neubert se narodil v Nové Vsi u Kolína 20. května 1852. Vystudoval gymnázium, vyučil se knihkupcem, absolvoval roční kurz na obchodní škole...

Svatopluk dobyl Prahu

1107
915 let
Svatopluk dobyl Prahu

1107 (915 let) Svatopluk Olomoucký pocházel z olomoucké dynastie Přemyslovců. Mezi lety 1091–1107 vládl olomouckému údělu. V roce 1103 se účastnil s českým knížetem Bořivojem II. tažení do Polska, kde proti sobě o trůn bojovali Boleslav III. Křivoústý a Zbyhněv. Bořivoj získal od Boleslava III. 1000 hřiven stříbra, ale s bratrancem Svatoplukem se nepodělil. To...

Eskortoval Napoleona na Elbu

1792
230 let
Eskortoval Napoleona na Elbu

23. května 1792 (230 let) Český šlechtic Karel Jan Nepomuk hrabě Clam­‑Martinic pocházel po matce ze starobylého českého rodu Martiniců. Narodil se v Praze 23. května 1792. Podle dosud nedoložených teorií by mohl být otcem spisovatelky Boženy Němcové. Studoval práva na pražské univerzitě a roku 1809 se rozhodl pro vojenskou dráhu. Stal se komořím a pobočníkem...

Bitva u Mailbergu

1082
940 let
Bitva u Mailbergu

12. května 1082 (940 let) Český kníže Vratislav II. stál při římském králi Jindřichu IV. ve sporu s papežem Řehořem VII. Toho využil Leopold II. Krásný, panovník říšské východní marky, a napadl oslabené české knížectví – Moravu. V odvetu Vratislavův bratr, moravský Přemyslovec kníže Konrád I. Brněnský, a Ota I. vpadli s vojskem na Leopoldovo území. V bitvě u...

Prusové u Prahy

1757
265 let
Prusové u Prahy

6. května 1757 (265 let) Nejdříve vítězství u Prahy, poté porážka u Kolína. Úvod „nulté“ světové války zanechal v bitvě u Štěrbohol hromady mrtvých na straně pruské i rakouské armády. Sedmiletá válka (1756–1763) je dnes vzhledem ke svému rozsahu považována za „nultou“ světovou válku. Celosvětové válčení bylo následkem mezinárodního politického přeskupení a změny...

Z rodiny Palliardiů

1737
285 let
Z rodiny Palliardiů

15. května 1737 (285 let) Český architekt, stavitel a kameník italského původu Ignác Jan Nepomuk Palliardi se narodil 15. května 1737 v Praze. Byl nejvýznamnějším členem svého rodu, Palliardiové přišli do Čech po třicetileté válce, kdy tu pro ně nastaly příhodné pracovní podmínky. Rodina naturalizovaných architektů, stavitelů a sochařů v Čechách stavěla a zdobila...

Češi ve Švábsku

1077
945 let
Češi ve Švábsku

1077 (945 let) Když se dva perou, leckdy na tom vydělá ten třetí. Český kníže Vratislav II. si vsadil ve sporu Jindřicha IV. a Rudolfa Švábského dobře. Dva rivalové o moc ve Svaté říši římské vzájemně soupeřili i na pozadí intrik papeže Řehoře VII. Odbojná šlechta za podpory papeže v březnu 1077 zvolila Jindřichovým vzdorokrálem Rudolfa a to vyvolalo další...

Biskup­‑kníže a nemravnost

1197
825 let
Biskup­‑kníže a nemravnost

1197 (825 let) Císař Jindřich VI. Štaufský porušil zvyklosti, protože výsada provolávat knížete náležela našemu vládnoucímu rodu. Učinit knížetem pražského biskupa, tedy obdaření církevního hodnostáře světským titulem knížete, znamenalo doma i v blízkém okolí událost nevídanou. Přemysl Otakar I. se však nehodlal vzdát, velká část šlechty mu vyjádřila podporu....

Ludvík proti Slovanům

872
1150 let
Ludvík proti Slovanům

872 (1150 let) Svatoplukova Velká Morava se úspěšně rozvíjela. Velký podíl měly sympatie Říma a jím ustanovený arcibiskup Metoděj. Za kopečky ale stejný pocit neměli. Ambiciózní Svatoplukův program byl trnem v očích bavorskému panovníkovi, kterým byl Ludvík II. Němec. Roku 872 obnovil boje proti Moravanům a jejich spojencům v Bohemii. Kroniky uvádějí, že v tomto...

Doporučujeme

Loading...