Kalendárium

Felix Téver

1852
170 let
Felix Téver

15. 12. 1852 (170 let) Česká spisovatelka a dramatička Felix Téver, vlastním jménem Anna Lauermannová­‑Mikšová, rozená Anna Anselma Miksche, se narodila 15. 12. 1852 v Praze († 16. 6. 1932). Psala o rozvrácených manželstvích, nešťastných a opuštěných ženách, později o životě ve staré Praze poloviny 19. století.

UNESCO jádro Prahy

1992
30 let
UNESCO jádro Prahy

14. 12. 1992 (30 let) Historické centrum Prahy bylo společně s Průhonickým parkem zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO pod číslem 616. Historické jádro Prahy představuje dokonalý projev středověkého urbanismu (např. Nové Město císaře Karla IV. postavené jako Nový Jeruzalém).

Jan Sarkandr Tománek

1947
75 let
Jan Sarkandr Tománek

14. 12. 1947 (75 let) Český malíř, grafik a tvůrce animovaných filmů Jan Sarkandr Tománek se narodil 14. 12. 1947 v Praze († 27. 7. 2017). Vystudoval VŠUP v Praze. Je autorem více než stovky filmových a kulturních plakátů. Je spolutvůrcem řady úspěšných večerníčků pro Českou televizi.

Jiří Brdečka

1917
105 let
Jiří Brdečka

1917 (105 let) Jiří Brdečka * 24. 12. 1917 † 2. 6. 1982 autor volného uměleckého triptychu Limonádový Joe aneb Koňská opera

Václav Trégl

1902
120 let
Václav Trégl

1902 (120 let) Václav Trégl * 10. 12. 1902 † 11. 2. 1979 český herec a komik, vytvořil množství menších filmových rolí

Olga Scheinpflugová

1902
120 let
Olga Scheinpflugová

1902 (120 let) Olga Scheinpflugová * 3. 12. 1902 † 13. 4. 1968 česká herečka, spisovatelka, básnířka a manželka Karla Čapka

Kouzelník užitého umění

1897
125 let
Kouzelník užitého umění

9. listopadu 1897 (125 let) Český designér a typograf Ladislav Sutnar patří k zakládajícím osobnostem českého moderního designu, zejména v oblasti užitkových předmětů, výstavnictví a typografie. Narodil se 9. listopadu 1897 v Plzni. Malováním a kreslením se začal zabývat již na studiích reálky v Plzni, v září 1915 nastoupil ke studiu na Vysoké škole...

Nadaný ilustrátor

1877
145 let
Nadaný ilustrátor

27. prosince 1877 (145 let) V Bludově na Šumpersku se v rodině kupce Jana Kašpara narodil 27. prosince 1877 nejmladší ze čtyř sourozenců, budoucí malíř Adolf. Navštěvoval měšťanskou školu a od roku 1895 německý učitelský ústav, kde si všimli jeho výtvarného nadání. Adolf byl nadaný. Vystudoval malířskou akademii v Praze, docházel do speciální třídy Maxe Pirnera...

Max Thun­‑Hohenstein

1887
135 let
Max Thun­‑Hohenstein

14. 12. 1887 (135 let) Český lékař a aristokrat Max Thun­‑Hohenstein se narodil 14. 12. 1887 v Lysé nad Labem († 12. 4. 1935). Hrabě česko­‑rakouského původu z žehušické větve rodu Thun­‑Hohensteinů byl krátce manželem Sidonie, svobodné paní Nádherné z Borutína.

Lazar Widemann

1697
325 let
Lazar Widemann

13. 12. 1697 (325 let) Český sochař a řezbář Lazar Widemann se narodil 13. 12. 1697 v Plzni († 29. 1. 1769). Je zařazován mezi nejvýznamnější představitele českého vrcholně barokního sochařství. Byl nejvýznamnější a zřejmě nejtalentovanější z generace těsně navazující na Matyáše Bernarda Brauna.

Patent o novém pronásledování evangelíků

1717
305 let
Patent o novém pronásledování evangelíků

10. 12. 1717 (305 let) Císař Karel VI. vydal patent o novém pronásledování evangelíků . Byl namířen zejména proti dovozu (pašerákům) evangelických knih a proti jejich vlastníkům. Reskriptem z 29. 8. 1721 bylo pronásledování nekatolíků soustředěno do rukou necírkevních orgánů. Patent nebyl moc respektován.

Umřel císař Zigmund

1437
585 let
Umřel císař Zigmund

9. 12. 1437 (585 let) „Umřel v Znojmě na Moravě od zapálení nohy císař Zigmund, uherský a český král, moudrý, srdnatý a statečný pán, ale v bitvách proti Turkům i proti Čechům nešťastný.“ (Kalendář hist. národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 996). Jeho smrtí vymřel lucemburský rod vládnoucí u nás 127 let.

Doporučujeme

Loading...