Kalendárium

Karel Kovařovic

1862
160 let
Karel Kovařovic

1862 (160 let) Karel Kovařovic 9. 12. 1862 † 6. 12. 1920 český hudební skladatel, upravil řadu dobových skladeb pro Národní divadlo

Jan Evangelista Purkyně

1787
235 let
Jan Evangelista Purkyně

1787 (235 let) Jan Evangelista Purkyně * 17. 12. 1787 † 28. 7. 1869 český fyziolog, anatom, biolog, a první z rytířů rodu Purkyňů

Malíř mizející Prahy

1862
160 let
Malíř mizející Prahy

15. prosince 1862 (160 let) Český malíř a grafik Jan Bedřich Minařík se narodil 15. prosince 1862 na pražském Vyšehradě v čísle domu 25 lakýrnickému tovaryši Janu Minaříkovi  a Terezii, rozené Žaludová. Pokřtěn byl po otci Jan. Dětství prožil v Podskalí, studoval na pražské uměleckoprůmyslové škole u prof. Františka Ženíška (1887/88) a pak přestoupil na...

Pravnuk kupce z Ferrary

1847
175 let
Pravnuk kupce z Ferrary

1. prosince 1847 (175 let) Do česko­‑italské rodiny se narodil 1. prosince 1847 v Ronově nad Doubravou nejstarší syn z pěti sourozenců Antonín. Pozdější nejvýznamnější český krajinář 19. století prožil dětství v domě na úpatí Železných hor. Po absolvování reálného gymnázia studoval na technice v Praze (1865–1866), poté přešel na Akademii výtvarných umění....

Concilium Basiliense

1432
590 let
Concilium Basiliense

1432 (590 let) Na svatého Mikuláše se z Prahy do Basileje vypravilo poselství stavů českého království, aby tam hájilo tzv. „Čtyři pražské artikuly“. Poselství dorazilo k Bodamskému jezeru 4. 1. 1433. Sněm v Kutné Hoře již v létě 1432 zvolil členy diplomatického poselstva o síle 15 osob, které povede Prokop Holý. Čeští diplomaté Basilej opustili až na jaře, 14. 4....

Vánoční stromeček na Šilbochu

1812
210 let
Vánoční stromeček na Šilbochu

22. 12. 1812 (210 let) Na hranici Střížkova s Libní stávala usedlost Čertův vršek. Jestli se tu zámecký pán upsal čertu a skončil v pekle, je ale nejisté. Jisté ale je, že si na skalce nechal vystavět zámeček intendant a režisér Stavovského divadla František Ferdinand Hilbert (1773–1822). Praha je místo tajemné, a tak se stalo, že když do Prahy vtrhli Prusové,...

Ve stínu Husa

1412
610 let
Ve stínu Husa

1412 (610 let) Jana z Jesenice (asi † 1420) zná asi málokdo. Přesto šlo o důležitou osobu z okolí mistra Jana Husa. Dnes bychom ho označili za poradce. Skvělý právník a myslitel své doby byl přítelem Jana Husa. Problémem bylo, že se také „nakazil“ myšlenkami Jana Viklefa. Třeba o nespravedlnosti rozsudku (např. klatby), který nikoho neváže, byl­­‑li pronesen...

Temperamentní diva Stavovského divadla

1782
240 let
Temperamentní diva Stavovského divadla

24. prosince 1782 (240 let) Česko­‑rakouská herečka Therese Brunettiová se narodila 24. prosince 1782 ve Vídni. Ve Stavovském divadle debutovala v roce 1798 a byla jeho dlouholetou přední herečkou. Mezi její nejoblíbenější role patřily Elisabeth v Marii Stuartovně a Marie v Goethově hře Clavigo. Therese se 10. ledna 1799 provdala za Itala Giacoma Brunettiho. Ve...

Velký mistr malých formátů

1717
305 let
Velký mistr malých formátů

4. prosince 1717 (305 let) Jeden z nejvýznamnějších představitelů rokokové malby v Čechách Norbert Grund se narodil 4. prosince 1717 v Praze na Malé Straně. Rodina pocházela ze severozápadních Čech a umělecké geny se podle všeho dědily z otce na syny. Norbertův otec Christian byl dvorním malířem a správcem obrazárny Libštejnských z Kolowrat. U něj získal první...

Zikmund a Kutná Hora

1402
620 let
Zikmund a Kutná Hora

1402 (620 let) První vyhrání z kapsy vyhání! Zikmund Lucemburský by mohl vyprávět a Kutná Hora také. Pro mocenské hry budoucího císaře byl rok 1402 velmi důležitý. Na jaře nechal uvěznit svého bratra Václava IV., toho času sesazeného římského krále. To si ale nenechala líbit část české šlechty v čele s moravským markrabětem Joštem. Zikmund proto vyslal koncem...

Jan Campanus Vodňanský

1572
450 let
Jan Campanus Vodňanský

27. prosince 1572 (450 let) Syn Jan vstoupil do rodiny rolníka Martina Kumpána z Vodňan 27. prosince 1572. Později se stal rektorem pražské univerzity, známým spisovatelem, významným básníkem a hudebním skladatelem. Studoval na pražské univerzitě, kde v roce 1593 získal titul bakaláře. Roku 1596 se stal mistrem svobodných umění, působil na školách v Teplicích a...

Bratru bratrem

1197
825 let
Bratru bratrem

6. 12. 1197 (825 let) „Došlo k střetu Přemysla Otakara I. s oddíly knížete Vladislava (mladšího bratra). Místo boje Vladislav ustoupil…, budou panovat zároveň oba, onen na Moravě, tento v Čechách…“ (Jarloch). Po dohodě s mladším bratrem Vladislavem Jindřichem usedl Přemysl Otakar I. 6. 12. 1197 podruhé na český knížecí trůn. V bojích o císařskou korunu mezi...

Doporučujeme

Loading...