Kalendárium

Obec Vinohrady byla přejmenována

1867
155 let
Obec Vinohrady byla přejmenována

7. 1. 1867 (155 let) Obec Vinohrady byla přejmenována na Královské Vinohrady, nesla původně název Viničné Hory. Pojmenována byla podle středověkých vinic. Dnešní Žižkov byl součástí Královských Vinohrad. Od roku 1922 jsou Vinohrady součástí hlavního města Prahy a od roku 1960 bez přídomku Královské.

Vydán zmocňující list

1462
560 let
Vydán zmocňující list

8. 1. 1462 (560 let) Král Jiří z Poděbrad vydal zmocňující list pro české poselstvo k římské kurii. Poselstvo v čele se Zdeňkem Kostkou z Postupic mělo papeži Piovi II. předložit slib poslušnosti českého krále, požádat o potvrzení arcibiskupství Jana z Rokycan a potvrzení i kompaktát.

Transporty do Pobaltí

1942
80 let
Transporty do Pobaltí

9. 1. 1942 (80 let) Dříve než byly zahájeny deportace českých Židů z Terezína do Osvětimi, vypravovali nacisté transporty do Pobaltí . Z ghetta odjelo prvních tisíc Židů začátkem ledna do Rigy. Do října 1944 bylo odtud vypraveno do ghett a vyhlazovacích táborů v Pobaltí a východním Polsku 86 933 Židů.

Zřídil císař Josef II. náboženskou matici

1782
240 let
Zřídil císař Josef II. náboženskou matici

12. 1. 1782 (240 let) „Zřídil císař Josef II. náboženskou matici, čili funfus religionis, ústřední to instituci, jíž podřízeny četné chrámy a fary, jejichž patronáty zanikly zrušením klášterů, které byly v rámci reformního působení Josefova vyzdviženy.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 41)

Vladimír Škutina byl odsouzen

1962
60 let
Vladimír Škutina byl odsouzen

12. 1. 1962 (60 let) Vladimír Škutina byl odsouzen za urážku prezidenta, když prohlásil že „Prezident Novotný je vůl, gauner a vyložený despota“. Tuto větu vyřkl v říjnu 1961 v pražské restauraci U Jelínků jako reakci na zákaz promítání filmu Hvězda jede na jih.

Veliké toho dne zatmění měsíce bylo

1347
675 let
Veliké toho dne zatmění měsíce bylo

14. 1. 1347 (675 let) „Veliké toho dne zatmění měsíce bylo. A potom roku toho, silný mor začal se ve Frankrajchu a odtud procházel do jiných zemí a trval po pět let, od něhožto čtvrtý díl lidí zahynul…týž mor i do Čech se vplenil.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 47)

Robert Manzer

1877
145 let
Robert Manzer

14. 1. 1877 (145 let) Houslista a dirigent Robert Manzer se narodil 14. 1. 1877 v Děčíně († 19. 1. 1942). Zasloužil se o rozvoj české kultury v karlovarském regionu před začátkem druhé světové války. Skladbu studoval u Antonína Dvořáka. Přes třicet let působil jako ředitel orchestru v Karlových Varech.

Zvolen Konrád I. Brněnský

1092
930 let
Zvolen Konrád I. Brněnský

20. 1. 1092 (930 let) Novým českým panovníkem byl po smrti svého bratra Vratislava II. zvolen údělný moravský kníže Konrád I. Brněnský. Vládl však jen necelých 8 měsíců (zemřel 6. 9. 1092). Konrádovou smrtí se definitivně uzavřela 37 let dlouhá éra vlády synů Břetislava I. v Čechách.

Wolfgang Amadeus Mozart v Praze

1787
235 let
Wolfgang Amadeus Mozart v Praze

20. 1. 1787 (235 let) Wolfgang Amadeus Mozart poprvé navštívil Prahu, aby v Nosticově divadle dirigoval představení své opery Figarova svatba, a to s velkým úspěchem. Do Prahy přijel již 11. 1. 1787 a byl jí fascinován. Překvapilo ho, jak je atmosféra tehdejší Prahy nasycena jeho hudbou.

Kliment IV. potvrdil Academiae

1347
675 let
Kliment IV. potvrdil Academiae

26. 1. 1347 (675 let) „Kliment IV. papež potvrdil Academiae, aneb učení pražského, kteréž císař Karel IV. vyzdvihl. List Klimentův, pod bullou olověnou vydaný… s hlediska církevně-právního založení university stalo se skutkem.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 82)

František Josef I. schválil soubor volebních zákonů

1907
115 let
František Josef I. schválil soubor volebních...

26. 1. 1907 (115 let) Císař František Josef I. schválil soubor volebních zákonů, které zaváděly všeobecné a rovné hlasovací právo. Návrh volební reformy schválilo nejdříve 1. 12. 1906 plénum poslanecké sněmovny a poté i panská sněmovna (21. 12. 1906). Změny byly obsaženy ve čtyřech zákonech.

Zigmund za krále českého

1437
585 let
Zigmund za krále českého

28. 1. 1437 (585 let) „Císař Zigmund, přijat jsa za krále českého, seděl osobně v soudu zemském na hradě pražském a tu sadil a vyhlásil úředníky a soudce zemské, i sám přísahu jim dával, přikazuje a napomínaje přísně, aby jak bohatému, tak chudému za spravedlivě činili.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 88)

Doporučujeme

Loading...