Kalendárium

Jediný Čech s Oscarem

1937
85 let
Jediný Čech s Oscarem

24. ledna 1937 (85 let) První a zatím jediný český herec Ivan Jandl je držitelem filmových cen Oscar a Zlatý glóbus. Ocenění získal za hlavní dětskou roli v protiválečném snímku The Search (česky Poznamenaní) amerického režiséra Freda Zinnemanna.

Encyklopedie českého filmu

1937
85 let
Encyklopedie českého filmu

28. ledna 1937 (85 let) Český filmový archivář, historik a publicista Karel Čáslavský se narodil 28. ledna 1937 v Lipnici nad Sázavou. Po studiích na Střední filmové škole v Čimelicích působil ve Filmovém studiu Barrandov jako asistent produkce, později asistent režie (1956–1963). V roce 1963 nastoupil do Československého filmového archivu.

Otevření AMU

1947
75 let
Otevření AMU

23. ledna 1947 (75 let) Akademie múzických umění v Praze, největší umělecká vysoká škola v České republice, byla slavnostně otevřena 23. ledna 1947 v Rudolfinu. Zřízena byla dekretem prezidenta Dr. Edvarda Beneše 27. 10. 1945.

Charta 77

1977
45 let
Charta 77

6. ledna 1977 (45 let) Pravda a svoboda. Dvě prostá slova, která jsou však noční můrou každého totalitního režimu. V lednu 1977 začal v tehdejší ČSSR poprask.

Žižkovská raketa

1992
30 let
Žižkovská raketa

17. února 1992 (30 let) Vydejme se společně k výraznému orientačnímu bodu Prahy, na pražský Žižkov, k vysílači. Než si mohl odvysílat svých 30 let, předcházela tomu odborná, až nerudovská dilemata „kam s ním“, když výkonný vysílač rozhlasového a televizního signálu Praha moc potřebovala.

František Xaver Brixi

1732
290 let
František Xaver Brixi

2. 1. 1732 (290 let) Český hudební skladatel František Xaver Brixi se narodil 2. 1. 1732 v Praze († 14. 10. 1771, dle některých 13. 10. 1771). Byl představitel hudebního předklasicismu a raného klasicismu, nejvýznačnější skladatel 18. století. Zkomponoval více než 400 skladeb, převážně církevní hudbu.

Česko-rakouská dvorská kancelář

1762
260 let
Česko-rakouská dvorská kancelář

2. 1. 1762 (260 let) „Zřídila císařovna a královna Marie Terezie spojenou česko-rakouskou dvorskou kancelář. Zřízení toto znamená částečnou restauraci starých poměrů proti reformě z r. 1749, kdy zrušeny obě dvorské kanceláře, česká i rakouská.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 20)

Sněm na Pražském hradě

1552
470 let
Sněm na Pražském hradě

4. 1. 1552 (470 let) „Sněm na Pražském hradě stavů království českého, markrabství moravského, knížectví slezského i markrabství lužického v přítomnosti krále Ferdinanda. Na sněmu svolena berně proti Turku“. (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 26)

Vladislav II. sadil radu

1487
535 let
Vladislav II. sadil radu

5. 1. 1487 (535 let) „Vladislav II., král český, sadil radu na Novém městě pražském a srovnal nesnáz mezi obcí a sladovníky o piva vaření. Nebo sladovníci bránili svobody piva vaření sousedům a piva pálení na ženné víno.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 28)

Otakar Mařák

1872
150 let
Otakar Mařák

5. 1. 1872 (150 let) Český operní pěvec Otakar Mařák se narodil 5. 1. 1872 v Ostřihomi († 2. července 1939). Byl synovcem malíře Julia Mařáka. Debutoval 1. 2. 1899 v Brně v roli Fausta, v témže roce získal angažmá do Národního divadla v Praze. Působil i na zahraničních scénách.

Vyloupen pražský kostel sv. Víta

1282
740 let
Vyloupen pražský kostel sv. Víta

6. 1. 1282 (740 let) Markrabě Ota V. Braniborský, zvaný Dlouhý, poručník krále Václava II. a správce Království českého, vyloupil pražský kostel sv. Víta . Otova poručnická vláda v Čechách je označována za zlá léta. Během nich došlo k nevídanému rozvratu země. Václava navíc věznil na svých hradech v Německu.

Ivan Olbracht

1882
140 let
Ivan Olbracht

6. 1. 1882 (140 let) Spisovatel, novinář a překladatel, Ivan Olbracht (vlastním jménem Karel Zeman), se narodil 6. 1. 1882 v Semilech († 20. 12. 1952). Jeho otcem byl Antal Stašek (vlastním jménem Antonín Zeman). Ve svém díle se věnuje sociálním otázkám, vrcholem je pak inspirace Podkarpatskou Rusí.

Doporučujeme

Loading...