Kalendárium

Václav Kliment

1863
160 let
Václav Kliment

12. 8. 1863 (160 let) Český operní pěvec Václav Kliment se narodil 12. 8. 1863 v Praze († 7. 3. 1918). Původním povoláním byl typograf. Mezi jeho významné role patřily Kaliban (Bouře, Z. Fibich), Chrudoš (Libuše, B. Smetana), čert (Čert a Káča, A. Dvořák) a Shylock (Jessika, J. B. Foester).

Zdeněk Sternberg

1923
100 let
Zdeněk Sternberg

15. 8. 1923 (100 let) Zdeněk Sternberg * 15. 8. 1923 † 19. 1. 2021 český šlechtic, potomek starobylého šlechtického rodu Sternbergů (Šternberků)

Zdeněk Wirth

1878
145 let
Zdeněk Wirth

11. 8. 1878 (145 let) Zdeněk Wirth * 11. 8. 1878 † 26. 2. 1961 český historik umění, zakladatel památkové péče v Čechách

František Kmoch

1848
175 let
František Kmoch

1. 8. 1848 (175 let) František Kmoch * 1. 8. 1848 † 30. 4. 1912 český dirigent a skladatel dechové hudby, autor cca 500 skladeb

Režisér Večerníčka

1918
105 let
Režisér Večerníčka

28. srpna 1918 (105 let) V Příbrami se do rodiny úředníka důchodové kontroly Antonína Bedřicha a jeho ženy Marie narodil 28. srpna 1918 syn Václav. Studoval nejprve práva a po uzavření vysokých škol pokračoval na soukromé škole reklamy a užité grafiky. Začínal jako návrhář a malíř loutek, v letech 1942–1945 pracoval jako kreslíř a fázař v Ateliéru filmových...

Spisovatelka ztracená v čase

1908
115 let
Spisovatelka ztracená v čase

20. srpna 1908 (115 let) Bohumila Sílová (20. srpna 1908) pocházela z rodiny majitele obuvnické dílny na Vinohradech Josefa Nováka a Antonie, rozené Lešová. Matka jí zemřela záhy, otec se znovu oženil, ale zemřel v roce 1914. S nevlastní matkou se kvůli finančním potížím odstěhovaly k příbuzným do Těptína. Obecnou školu vychodila v Jílovém, od roku 1919...

Ferdinand Vališ

1843
180 let
Ferdinand Vališ

12. 8. 1843 (180 let) Pražský pivovarský podnikatel a komunální politik Ferdinand Vališ se narodil 12. 8. 1843 († 19. 9. 1887). Byl pražským primátorem (1885–1887). Během jeho působení získalo novou podobu Karlovo náměstí (podle návrhu Františka Thomayera) a byla vybudována restaurace na Žofíně.

Žižka u Štrauchova dvoru

1423
600 let
Žižka u Štrauchova dvoru

4. 8. 1423 (600 let) „Jan Žižka, uvázal se v Hradec Králové a zbořiv v něm hrad. Potom Diviš, vrátiv se z Moravy, táhl s Pražany na Žižku, ale on s Tábory a Hradeckými porazil je u Štrauchova dvoru. To se stalo v středu před sv. Vavřincem.“ (Kalendář hist. národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 694)

Josef Šmaha

1848
175 let
Josef Šmaha

2. 8. 1848 (175 let) Český herec, režisér, dramatik, divadelní ředitel a pedagog Josef Šmaha se narodil 2. 8. 1848 v Praze († 11. 5. 1915). Často vystupoval pohostinsky u mimopražských souborů a v roce 1893 podnikl turné po USA. Za zásluhy o české divadlo získal Rytířský kříž řádu Františka Josefa.

Miloslav Kabeláč

1908
115 let
Miloslav Kabeláč

1. 8. 1908 (115 let) Český hudební skladatel a hudební pedagog Miloslav Kabeláč se narodil 1. 8. 1908 v Praze († 17. 9. 1979). Patřil k nejvýraznějším českým skladatelským osobnostem 20. stol. Měl osobitý sloh s typickou strohou melodikou a harmonií, důmyslnou polyfonií a důslednou architektonikou skladeb.

František Alois Hora

1838
185 let
František Alois Hora

1. 8. 1838 (185 let) Český básník, dramatik, pedagog a překladatel František Alois Hora se narodil 1. 8. 1838 ve Svinařově († 30. 10. 1916). Psal kratší humoristickou prózu, parodie na operety, komedie a výchovné verše. Vyučoval matematiku, krasopis a rýsování. Překládal z polštiny a němčiny.

Václav Bolemír Nebeský

1818
205 let
Václav Bolemír Nebeský

18. 8. 1818 (205 let) Václav Bolemír Nebeský * 18. 8. 1818 † 17. 8. 1882 český obrozenecký básník, přítel spisovatelky Boženy Němcové

Doporučujeme

Loading...