Kalendárium

Josef Dobrovský

1753
270 let
Josef Dobrovský

17. 8. 1753 (270 let) Josef Dobrovský * 17. 8. 1753 † 6. 1. 1829 český jazykovědec a historik, vedoucí osobnost národního obrození

Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic

1568
455 let
Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic

15. 8. 1568 (455 let) Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic * 15. 8. 1568 † 16. 6. 1628 nejvyšší kancléř Českého království, první kníže z Lobkovic

Populární komik

1903
120 let
Populární komik

22. srpna 1903 (120 let) Vyučený měditiskař se v zábavních podnicích uplatnil také jako amatérský zpěvák a komik. Populárním hercem, zpěvákem a estrádníkem se stal ve 30. letech 20. století. František Mrázek se narodil na pražském Smíchově 22. srpna 1903. Už při zaměstnání v grafickém závodě Jana Štence vystupoval poloamatérsky v několika pražských podnicích....

Nechyběla mu odvaha

1903
120 let
Nechyběla mu odvaha

13. srpna 1903 (120 let) Významný český funkcionalistický architekt a surrealista František Maria Černý se narodil 13. srpna 1903 v Praze. Po ukončení sochařsko­‑kamenické školy v Hořicích byl žákem Pavla Janáka na UMPRUM a Josefa Gočára na AVU. Od roku 1924 byl členem Devětsilu a SVU Mánes. Architektova raná tvorba byla inspirována holandskou...

Dar univerzitě

1383
640 let
Dar univerzitě

28. srpna 1383 (640 let) Původní součástí historického sídla Karlovy univerzity byl dům Johlina Rotleva, královského mincmistra. Ten jej prodal 28. srpna 1383 králi Václavu IV., který ho obratem daroval univerzitě. Z gotické stavby z 60. let 14. století se dochovaly klenutá podloubí a arkýřová kaple sv. Kosmy a Damiána, ve které najdeme Rotlevův erb. Základní...

Herečka Národního divadla

1893
130 let
Herečka Národního divadla

11. srpna 1893 (130 let) Dnešním jazykem bychom popsali herečku Jarmilu Kronbauerovou jako multitalentovanou. Kromě činohry se věnovala i pantomimě, její hlas vynikal v rozhlasových hrách, stala se důstojnicí Francouzské akademie. Jako dcera spisovatele, novináře a divadelního kritika Rudolfa Kronbauera se narodila 11. srpna 1893 na Královských Vinohradech....

Filozof za hranou

1878
145 let
Filozof za hranou

22. srpna 1878 (145 let) Jednou z nejpozoruhodnějších a nejsložitějších osobností české kultury počátku 20. století byl český filozof a spisovatel Ladislav Klíma. Během svého nedlouhého bytí dospěl k naprosté životní skepsi. Syn úředníka a stoupence T. G. M. se narodil 22. srpna 1878 v Domažlicích. Studoval na místním gymnáziu, ale pro urážku habsburské...

Přemysl Otakar II. padl

1278
745 let
Přemysl Otakar II. padl

26. srpna 1278 (745 let) Vláda krále železného a zlatého skončila na Moravském poli. Vítězem krvavého střetu se stal jeho protivník Rudolf I. Habsburský. Vleklý spor o dominanci ve střední Evropě vyvrcholil 26. srpna 1278 na území dnešního Rakouska mezi vesnicemi Dürnkrut a Jedenspeigen zhruba 30 km jižně od Břeclavi. Oba muži shromáždili přibližně stejně...

Helena Emingerová – malířka, grafička, ilustrátorka

1858
165 let
Helena Emingerová – malířka, grafička,...

17. srpna 1858 (165 let) Ve svých jednadvaceti letech debutovala na umělecké výstavě Krasoumné jednoty v Praze. Helena Emingerová patřila k zakladatelské generaci moderní české grafiky. Narodila se 17. srpna 1858 v Praze na Novém Městě. Svá malířská studia započala soukromě u K. Javůrka v Praze a byla žákyní G. Courtoise na akademii Collarossi v Paříži. Díky...

Důsledky porážky

1853
170 let
Důsledky porážky

16. srpna 1853 (170 let) Ilegální spolek českých a německých radikálních demokratů svolal schůzi Pražanů do Svatováclavských lázní u Karlova náměstí. Cílem byla petice císaři s požadavky jazykovými a státoprávními. Konečné znění petice zajistil Svatováclavský, později Národní výbor. Císař Ferdinand V. Dobrotivý odpověděl kabinetním listem 8. 4. 1848 a hodně...

Třetí korunovace

1203
820 let
Třetí korunovace

24. srpna 1203 (820 let) Být korunován králem už něco znamená. Přemysl Otakar I. se stal třetím v pořadí mezi českými knížaty. Ale nebylo to zadarmo… Přemysl velmi dobře chápal politickou situaci své doby. Podpořil Filipa Švábského v jeho úsilí získat císařskou korunu. Na říšském sněmu v roce 1198 v Mohuči korunoval Filip Otakara králem, ale na skutečnou...

Biskup i kníže

1193
830 let
Biskup i kníže

1193 (830 let) Jindřich Břetislav († 15. 6. 1197, Cheb) byl synem Jindřicha Přemyslovce a jeho ženy Markéty. Zajímavostí je, že studoval na Pařížské univerzitě. Po návratu byl vysvěcen knězem, jmenován proboštem Vyšehradské kapituly (1178–1182) a zvolen pražským biskupem 25. 3. 1182. Císař Jindřich VI. Štaufský mu slíbil, že Přemysla Otakara I. zbaví trůnu, a...

Doporučujeme

Loading...