Kalendárium

Otýlie Beníšková

1882
140 let
Otýlie Beníšková

25. 10. 1882 (140 let) Otýlie Beníšková * 25. 10. 1882 † 22. 8. 1967 česká herečka, rozená Jelínková, sestra hereček T. Brzkové, M. Spurné a H. Vojtové

Daniel Swarovski

1862
160 let
Daniel Swarovski

24. 10. 1862 (160 let) Daniel Swarovski * 24. 10. 1862 † 23. 1. 1956 německý brusič skla z Jizerských hor, založil světově uznávanou značku Swarovski

Konec neklidného dobrodruha

1852
170 let
Konec neklidného dobrodruha

1. října 1852 (170 let) Bohumil z rodu Havlasů, nejmladší z dětí Filipa Havlasy a Marie Hampergrové, se narodil v Bavorově 1. října 1852. Bylo to v době, kdy jeho otec působil coby městský lékař. Dětství ale Bohumil strávil ve Strunkovicích, kde vychodil základní školu. Na gymnázium v Jindřichově Hradci nastoupil 1864 z místní měšťanské školy. Po smrti otce...

Nejproslulejší rolí byl Král Lear

1847
175 let
Nejproslulejší rolí byl Král Lear

19. října 1847 (175 let) Český herec, režisér, divadelní ředitel, pedagog, historik, publicista a překladatel Vendelín Budil se narodil 19. října 1847 v Praze. Pokřtěn byl kaplanem Vendelínem Voborníkem jako Vendelín Josef. Německou nižší reálku studoval u sv. Jakuba, vyšší českou reálku ukončil v Panské ulici (1965). Jako student zkoušel herectví na...

Studijní a zkušební řád

1747
275 let
Studijní a zkušební řád

19. 10. 1747 (275 let) Po radikální školské reformě císařovny Marie Terezie došlo na Univerzitě Karlově 19. 10. 1747 ke změně. Byl vydán nový studijní a zkušební řád. Studium se mělo více přiblížit potřebám běžného života. Filozofická studia se zkrátila na dva roky, na lékařské fakultě byla zavedena výuka fyziky, botaniky a chemie. Právnická fakulta zavedla výuku...

Lékař a cestovatel

1847
175 let
Lékař a cestovatel

7. října 1847 (175 let) V prvním patře holické radnice se 7. října 1847 narodil v rodině praktického lékaře Františka Holuba jediný syn Emil. Pokřtěný byl Emil Carl Johann a chodil na základní školu ve Starých Holicích. Rodina se roku 1857 přestěhovala do Pátku nad Ohří, v roce 1858 Emil nastoupil na pražské Malostranské gymnázium, které o rok později opustil....

Svatováclavská smlouva

1517
505 let
Svatováclavská smlouva

24. října 1517 (505 let) Na pražském sněmu 28. září 1517 byla již 24. října 1517 sepsána svatováclavská smlouva. Zavazovala šlechtu a královská města. Šlo o doplněk Vladislavského zřízení zemského, tj. zákoníku z roku 1500. Ten upřednostňoval šlechtu a vedl k odporu měst. Nová smlouva byla narovnáním předchozího stavu. Města ustoupila v otázce hospodářské a...

Děd Jiřího Voskovce

1827
195 let
Děd Jiřího Voskovce

7. října 1827 (195 let) Český malíř a publicista Soběslav Pinkas (Hippolyt Karel Maria František Pinkas) byl po babičce francouzského původu. Narodil se 7. října 1827 v Praze na Malé Straně do rodiny advokáta a politika Adolfa Pinkase a Karolíny, rozené von Schauroth. Vzhledem k rodinné tradici začal studovat práva na Karlo­‑Ferdinandově univerzitě a přijal...

„Mí Pražané mi rozumějí!“

1787
235 let
„Mí Pražané mi rozumějí!“

29. října 1787 (235 let) Věta, kterou dost možná zhodnotil svůj vztah k Praze hudební skladatel Wolfgang Amadeus Mozart. Tedy poté, co uvedl 29. října 1787 v Nosticově (dnes Stavovském) divadle světovou premiéru své opery Don Giovanni, která bývá pro svou jedinečnost nazývána „operou oper“, a dokonce ji i sám dirigoval. Při první návštěvě Prahy v lednu roku 1787...

Utužení poddanství

1487
535 let
Utužení poddanství

1. října 1487 (535 let) To by tak hrálo, aby si prostý lid vyskakoval. Sněmovní usnesení z 1. října 1487 nastavilo jasná pravidla. Sněm Českého království svým výnosem utáhl šrouby. S novými formami hospodaření na panských velkostatcích šlo ruku v ruce utužování poddanských vztahů. Veškerý pohyb obyvatel mimo vlastní vesnici byl možný pouze se svolením vrchnosti s...

Jiří z Poděbrad versus Oldřich II.

1452
570 let
Jiří z Poděbrad versus Oldřich II.

1452 (570 let) Vleklý souboj mezi kališníkem a katolíkem nakonec vyhrál Jiří z Poděbrad. Oldřich II. mu ale rozhodně vítězství neulehčil. Oba velmi vlivní pánové spolu soupeřili několik let o ovládnutí Čech. Významný Rožmberk byl odpůrcem zvolení kališnického Jiříka zemským správcem a vojensky proti tomu roku 1448 zasáhl. V dalších letech se vojensky i zákulisně...

Na Bavora

1347
675 let
Na Bavora

1347 (675 let) Počátky své vlády musel Karel IV. obhájit proti císaři Ludvíku IV. Bavorovi. Měl sice podporu klíčových říšských kurfiřtů, ale ne klíčových říšských měst. Na česko­‑bavorských hranicích rostlo napětí. Karel se tedy vydal v čele mohutného vojska přes Domažlice do Bavor. Cestou k hranici Karlovo vojsko zastihla 14. října 1347 zpráva o smrti císaře,...

Doporučujeme

Loading...