Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Divadlo v Dlouhé

Divadlo v Dlouhé
bezbariérový přístup pokladna je otevřena po–pá 12.00–19.00, přijímáme platební karty, mobil: +420 605 010 774 (pokladna) vstupenky lze koupit v síti Ticketpro, Ticketportal i v dalších předprodejích a objednat prostřednictvím...
číst více

29. 01. | 19.00 | V džungli měst – B. Brecht

30. 01. | 19.00 | Kouzelná flétna – E. Schikaneder, W. A. Mozart – magický singspiel. Hrají: O. Rychlý, S. Venclovská, M. Zavičár, K. Oltová, T. Turek, J. Sklenář, M. Matejka, M. Poulová, M. Turková, M. Zimová a orchestr. Režie: SKUTR | 2 h 20 min

31. 01. | 15.00 | Kouzelná flétna – E. Schikaneder, W. A. Mozart | zadáno pro KMD

01. 02. | 19.00 | Mistr a Markétka – M. Bulgakov – nikdy se nepouštějte do řeči s neznámými lidmi. Hrají: E. Hacurová/Z. Stavná, O. Rychlý, M. Poulová, J. Vondráček, M. Zavičár, M. Zimová, K. Oltová, T. Turek, S. Venclovská, Š. Fingerhutová, J. Sklenář, M. Turková, M. Matejka, rež. SKUTR | 3 h 20 min | anglické titulky

02. 02. | 19.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka – L. Aškenazy, J. Borna – divadelní revue pro nás, kteří jsme byli mladí v 60. letech, pro naše děti (i vnuky). Úč. P. Tesař, J. Vondráček, P. Varga, Č. Koliáš, M. Veliký, M. Matejka, M. Zimová, I. Lokajová, M. Potoček, T. Rejholec j. h., P. Lipták j. h. a K. Jirčíková, rež. J. Borna | 1 h 45 min

05. 02. | 19.00 | Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ – S. Townsendová – „Láska a big beat jsou to jediné, co mě chrání před šílenstvím.“ Hrají: M. Matejka, P. Tesař, J. Pokorná/H. Frejková, M. Turková, E. Hacurová/ E. Nádaždyová, J. Meduna, J. Wohanka, M. Poulová a další. Režie M. Hanuš | 2 h 30 min

06. 02. | 19.00 | Pravomil – P. Stančík – naprosto nepředvídatelný výlet po dějinách moderního světa. Hrají: P. Neškudla, J. Sklenář, Š. Fingerhutová, M. Zimová, T. Turek, M. Zavičár, Č. Koliáš, S. Toman a kapela pod vedením Milana Potočka, rež. Tomáš Dianiška | doprovodný program od 18.00

07. 02. | 19.00 | Lucerna – A. Jirásek – český mýtus. Hrají: E. Hacurová/V. Lazorčáková, J. Meduna/J. Sklenář, M. Hanuš, I. Orozovič/O. Rychlý, J. Pokorná, M. Poulová, J. Vondráček, J. Wohanka, Č. Koliáš, M. Veliký, P. Tesař, M. Zimová, A. Goldflam/J. Mazák, M. Matejka, T. Turek, T. Borůvka ad., rež. H. Burešová | 2 h 30 min

08. 02. | 19.00 | Romeo, Julie a tma – J. Otčenášek – tragický příběh lásky studenta a židovské dívky v temné atmosféře Prahy za heydrichiády. Divadelní zpracování stejnojmenné slavné novely. Hrají: M. Poulová, P. Neškudla, M. Hanuš, T. Turek, M. Turková, M. Matejka, J. Meduna, E. Hacurová/Š. Fingerhutová, M. Doležalová, Č. Koliáš, rež. H. Burešová | 1 h 25 min bez pauzy

09. 02. | 19.00 | Oblomov – I. A. Gončarov – „Dobře – tak neležíte, a místo toho ustavičně poletujete sem a tam jako mouchy, jenže jaký to má smysl | Hrají: M. Isteník, T. Turek, J. Meduna, J. Vondráček, V. Lazorčáková, E. Hacurová. Režie: H. Burešová | 2 h 45 min | blíží se derniéra!

10. 02. | 17.00 | O líné babičce – A. Kastnerová, J. Borna – návod na to, jak se nebát (plnit si své sny) a užívat (života) Úč. J. Vlčková, I. Lokajová, L. Veliká, M. Veliký, P. Tesař, J. Meduna, T. Turek, M. Matejka, M. Doležalová, Č. Koliáš. Režie: J. Borna a M. Hanuš | 2 h

12. 02. | 19.00 | Élektra – Sofoklés – „Mrtví se vracejí a svoji krev smývají krví svých vrahů.“ Hrají: E. Hacurová, P. Neškudla, M. Poulová, P. Špalková, J. Vondráček, J. Sklenář, J. Meduna, rež. H. Burešová | 1 h 15 min bez pauzy

13. 02. | 19.00 | Konec rudého člověka – S. Alexijevičová, D. Majling – malými kuchyněmi se valí velké dějiny. Hrají: J. Vondráček, J. Tesařová, T. Turek, M. Zimová, J. Sklenář, Š. Fingerhutová, P. Neškudla, M. Zavičár, M. Poulová, S. Toman, M. Matejka, K. Oltová a další. Režie: M. Vajdička | 2 h 50 min | anglické titulky

14. 02. | 19.00 | V džungli měst – B. Brecht – cynická groteska o střetu dvou generací. V Chicagu se setkávají dva muži. Neznají se. Nikdy předtím se neviděli. Přesto mezi nimi bez zjevného důvodu začíná boj. Boj nelítostný, bez pravidel, boj připomínající boxerský zápas, jehož ringem se stávají temná zákoutí celého města. Boj, který nešetří nikoho. Ani ty nejbližší... Hrají Jan Sklenář, Samuel Toman, Tomáš Turek, Klára Oltová, Štěpánka Fingerhutová, Klára Suchá/Markéta Děrgelová, Miroslav Zavičár, Martin Matejka, Jan Staněk, Dan Kranich/Matěj Nechvátal. Režie: David Šiktanc | novinka | 18.30 dramaturgický úvod

15. 02. | 19.00 | Kouzelná flétna – E. Schikaneder, W. A. Mozart – magický singspiel. Hrají: O. Rychlý, S. Venclovská, M. Zavičár, K. Oltová, T. Turek, J. Sklenář, M. Matejka, M. Poulová, M. Turková, M. Zimová a orchestr. Režie: SKUTR | 2 h 20 min

16. 02. | 19.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka – L. Aškenazy, J. Borna

17. 02. | 15.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka – L. Aškenazy, J. Borna

19. 02. | 18.00 | Amberville – Plyšoví gansteři – Tim Davys – Amberville je slavný švédský román, jehož autor je zahalen pseudonymem a historkou, že se snad jedná o vysoce postaveného švédského politika. Příběh Amberville je temný, plyšáci jednají často velmi krutě a záludně, ovšem také jsou plni lásky, ne plyšové ani molitanové, ale lidské, protože plyšáci o sobě přemýšlejí jako o lidech... Dramatizace a režie: Jan Jirků. Hrají P. Tesař, M. Matejka, K. Oltová, J. Vondráček, S. Toman, J. Sklenář, M. Zavičár, B. Joura, M. Turková, T. Turek, O. Rychlý, Š. Fingerhutová, M. Doležalová, M. Potoček, J. Staněk | novinka

20. 02. | 14.00 | Amberville – Plyšoví gansteři – Tim Davys | zadáno pro KMD

22. 02. 19.00 | Valčík náhody – V. Haïm – To už se zase hraje? Nikdy se nepřestalo! Hrají: K. Oltová, J. Sklenář. Režie: Michal Vajdička | komorní řada Krátká Dlouhá

26. 02. | 19.00 | Sodoma komora – T. Boučková – komorní divadelní hra podle povídky J. Urzidila Poslední zvonění se odehrává za doby protektorátu, kdy v nacisty okupovaném území byli židé nuceni opouštět své domy a byty s veškerým vybavením i úsporami. Jeden takový byt spadne nečekaně do klína Mařce, která v něm dosud jen sloužila a nyní má možnost využít ho pro sebe se všemi benefity ke zdánlivě bezstarostnému životu. I když se Mařka nezajímá o politiku, nemůže zůstat stranou dění a komplikace na sebe nenechají dlouho čekat... Hrají: E. Hacurová, B. A. Mikeschová, M. Turková, S. Toman, M. Zavičár, Ondřej Rychlý. Režie: H. Burešová | komorní řada Krátká Dlouhá

27. a 28. 02. | 19.00 | Bez roucha – M. Frayn – dnes už klasická komedie na téma, jak se dá i nedá dělat divadlo. Hrají: H. Dvořáková, M. Němec, E. Hacurová/M. Poulová, O. Rychlý, Š. Fingerhutová, J. Vondráček, K. Oltová, M. Zavičár, J. Wohanka. Režie: H. Burešová | 2 h 45 min

29. 02. | 15.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka – L. Aškenazy, J. Borna

Doporučujeme

Loading...