Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Strahovský klášter

Strahovský klášter
Královská kanonie premonstrátů na Strahově spojení: tram 22, st. Pohořelec otevřeno: denně 9–11.30 a 12.30–17.00 vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 300 Kč, skupinové 10 Kč (pro školní skupiny základních českých škol v rámci...
číst více

STÁLÁ EXPOZICE
Klenotnice Strahovského kláštera   Klenotnici tvoří soubor děl uměleckého řemesla, které dokumentují rozmanitost předmětů liturgické povahy, jež vznikly přímo na objednávku řádu nebo se do majetku kanonie dostaly koupí či darem.
Malířství a sochařství 1300–1550
Rudolfínské malířství
Flámské a nizozemské malířství 16. – 17. století
Italské malířství
Středoevropské malířství 17. – 18. století
České malířství 19. století

KONVENTNÍ BUDOVA – PŘÍZEMÍ
Ambity, kapitulní síň, zimní a letní refektář, románské sály
Multimediální expozice o Strahovském klášteře a zakladateli premonstrátského řádu sv. Norbertovi

HISTORICKÉ SÁLY STRAHOVSKÉ KNIHOVNY
otevřeno: denně 9.00–12.00 a 12.30–17.00

Historické sály
Doporučujeme

Loading...