Najdi akci

 - 

Kalendář akcí

Dům U Zlatého prstenu

Dům U Zlatého prstenu
otevřeno: út–ne 9.00–18.00
číst více

VÝSTAVY

Od pravěku ke fraku   Výstava nabízí návštěvníkovi možnost seznámit se s oděvy našich předků z různých historických období – mladší doby železné, období Karla IV či z 19. a 20. století. Historické oděvy jsou představeny nejen jako reálné exponáty, ale také v podobě dynamických digitálních modelů.  Návštěvník se do nich může i virtuálně obléci pomocí snímací kamery a velkorozměrového monitoru, který bude zobrazovat i jeho pohyb v minulé historické realitě | výstava je realizována v rámci řešení výzkumného projektu Virtuální digitální šatník – společný projekt MMP, Cesnet, FEL ČVUT a Photorobot podpořený z programu Éta TA ČR | od 25. 4.

STÁLÉ EXPOZICE

Praha 1606 / Multimediální pohled na Prahu Rudolfa II.   Roku 1606 zprostředkoval městu a světu podobu hlavního města českého království významný grafik a vydavatel Aegidius Sadeler. Kresebný návrh mědirytu vytvořil Philippus van den Bosche a do mědirytu jej převedl Johann Wechter. V roce 2019 přinášíme prostřednictvím devítimetrové animace současníkům vhled do života rudolfínské Prahy a jejích obyvatel. Spojeným úsilím odborníků na historii i na současné moderní technologie vznikl nový Sadelerův prospekt.

Praha Karla IV. – středověké město   Úvod expozice je zaměřen na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století, v době panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Druhá část pak přibližuje život středověkých obyvatel města. Dominantou je videomapping modelu Karlova náměstí. Další vizualizace připomínají důležitost řeky, brodů a mostů a způsoby řízení pražského souměstí.

PRO DĚTI
Archeologický kroužek Pravěká parta – Kroužek archeologie letos na téma archeologické metody a nejvýznamnější světové objevy. Čekají nás např. výzkumy egyptských pyramid, podmořská archeologie, terakotová armáda, letecká archeologie, práce v konzervátorské laboratoři, klínové písmo, památky Jižní Ameriky a romány Eduarda Štorcha. Budeme si nejen povídat, ale také se archeologií necháme inspirovat při tvoření. Společně budeme chodit na výstavy, navštívíme Archeologický ústav a nakonec možná i vykopávky!
Každou středu 15.30–16.30 (exkurze do 17.30)

PROGRAM PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY
ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

5. 12. – 8. 12. | Škola mladých archeologů – edukační program, kde si žáci vyzkouší práci na archeologickém výzkumu v terénu i laboratoři; hodné pro: 4. – 9. třídu ZŠ.

Anotace edukačních programů naleznete na webových stránkách muzea. Termíny si, prosím, rezervujte předem prostřednictvím rezervačního systému MMP.
Rezervace a více informací na: archeologie@muzeumprahy.cz nebo www.muzeumprahy.cz/vzdelavani-pro-skoly

LEKTORSKÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY
Středověké město – edukační program k expozici Praha Karla IV., který žáky seznámí s tím, jak vypadalo město ve středověku a co z něj můžeme vystopovat ještě dnes. Žáci se stanou urbanisty středověku a postaví si své vlastní středověké město; vhodné pro 3. – 9. třídu ZŠ a SŠ.
Kalendář
– edukační program, v jehož průběhu se žáci prostřednictvím kalendářní desky ze staroměstského orloje seznamují se zemědělskými pracemi konanými v průběhu roku | vhodné pro: 2. – 3. třídu ZŠ
Domovní znamení, znaky a symboly kolem nás – procházka po okolí Staroměstského náměstí, na kterou navazuje kreativní aktivita zaměřená na porozumění symbolům kolem nás | vhodné pro: MŠ, 1. – 2. třídu ZŠ
Staroměstské náměstí známe nejen z pověstí – procházka, během níž si vysvětlíme, k čemu slouží radnice. Povíme si také, kdo podle pověsti sestrojil pražský orloj a jak to bylo ve skutečnosti. Připomeneme si, proč se dům na náměstí jmenuje U Kamenného zvonu či proč kdysi na náměstí „pršely žáby“. Součástí programu jsou názorné obrazy a pracovní list s vystřihovánkou; vhodné pro: MŠ, 1. – 2. třídu ZŠ.

Kompletní nabídku a anotace edukačních programů naleznete na webových stránkách muzea. Termíny si, prosím, rezervujte předem prostřednictvím rezervačního systému MMP.
Rezervace a více informací na: www.muzeumprahy.cz/vzdelavani-pro-skoly

Dům U Zlatého prstenu
Doporučujeme

Loading...