Kalendárium

Josef Jaroslav Kalina

1816
205 let
Josef Jaroslav Kalina

8. 11. 1816 (205 let) Básník, literární a přírodní vědec, filozof, sběratel lidové slovesnosti a obrozenec Josef Jaroslav Kalina se narodil 8. 11. 1816 v Novém Boru († 22. 6. 1847). Jeho nejznámějšími díly jsou veršovaný morytát Kšaft a balada Hadrnice. V obou příbězích aktivně vystupují mrtví.

Zapomenutý malíř

1821
200 let
Zapomenutý malíř

15. 11. 1821 (200 let) Jan Nowopacký (také Jan Novopacký) byl český malíř. Studoval ve Vídni, kde pak strávil většinu svého života, proto je často mylně považován za rakouského umělce.

Karel, král římský

1346
675 let
Karel, král římský

26. 11. 1346 (675 let) Kralevic Karel, syn českého krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, byl v Bonnu korunován římským králem. Ale cesta ke královské koruně nebyla snadná.

Druhý most přes Vltavu

1841
180 let
Druhý most přes Vltavu

4. 11. 1841 (180 let) Řetězový most císaře Františka Josefa I. v Praze, který stával na místě dnešního mostu Legií, byl slavnostně otevřen pro veřejnost 4. listopadu 1841. Stavěl se mezi lety 1839–1841 a jeho architektem byl Ing. Bedřich Schnirch.

Řím souhlasil

1366
655 let
Řím souhlasil

10. 11. 1366 (655 let) Když Alžběta Pomořanská 11. 6. 1366 porodila císaři Karlu IV. dceru Annu, uspořádal císař velkolepé oslavy. Pozval významné hosty a využil této příležitosti k založení univerzitní koleje Collegium Carolinum – Karolinum (zakládací listina byla vystavena dne 30. 6. 1366).

Žil pro zpěv

1891
130 let
Žil pro zpěv

11. 11. 1891 (130 let) Hudba a zpěv se staly pro Jana Kühna celoživotní láskou. Nejdříve byl operním pěvcem, leč druhou polovinu života zasvětil sborovému zpěvu.

Kdo by neznal Míšu Kuličku

1901
120 let
Kdo by neznal Míšu Kuličku

2. 11. 1901 (120 let) V listopadu si připomeneme narození filmového publicisty, překladatele a autora divadelních her a knih pro děti Josefa Menzela. Narodil se 2. listopadu 1901 v Náchodě. Za války publikoval pod pseudonymem Jan Vik a byl otcem režiséra Jiřího Menzela.

Růžena Šlemrová

1886
135 let
Růžena Šlemrová

10. 11. 1886 (135 let) Růžena Šlemrová * 10. 11. 1886 † 24. 8. 1962 česká herečka, ztvárňovala převážně komediální role

České kvarteto

1891
130 let
České kvarteto

12. 11. 1891 (130 let) České kvarteto uskutečnilo se první vystoupení pod vedením Hanuše Wihana

Eduard Dubský

1911
110 let
Eduard Dubský

19. 11. 1911 (110 let) Eduard Dubský * 19. 11. 1911 † 2. 3. 1989 český herec a dabér, strýc Václava Neckáře

Vlak svobody

1951
70 let
Vlak svobody

11. 11. 1951 (70 let) „ Vlak svobody “ – jeden z nejznámějších masových útěků na západ. Vlak č. 3717 z Chebu do Aše projel až do německého města Selb. Většina ze 110 cestujících se za hranice dostala celkem nečekaně a 77 se jich vrátilo (studenti chebského gymnázia a lázeňští hosté).

Vzdala se města pražská

1631
390 let
Vzdala se města pražská

15. 11. 1631 (390 let) „ Vzdala se města pražská vojskům saským, vedeným Arnimem. Po prohlášení Arnimově, že přichází nikoli jako nepřítel, ale jako přítel k městům pražským, a k tomu cíli, ne aby to království české k zkáze přivedl.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 944)

Doporučujeme

Loading...