Kalendárium

Jan Janský

1906
115 let
Jan Janský

15. 11. 1906 (115 let) Jan Janský přednesl v Praze na schůzi Spolku lékařů českých závěry o svém objevu 4 krevních skupin. Označil je I., II., III. a IV. Nebyl ale první. O 5 let dříve popsal Karl Landsteiner 3 krevní skupiny. Dnešní skupinu AB tedy objevil až Janský, a tím zkompletoval dělení krevních skupin.

Soupis obyvatel podle víry

1651
370 let
Soupis obyvatel podle víry

16. 11. 1651 (370 let) Byl vydán místodržitelský patent pro soupis obyvatel podle víry . Bylo v něm uvedeno jméno, zaměstnání, stáří, náboženské vyznání a předpoklad pro rekatolizaci. Byl prováděn do června 1652 a podchytil obyvatelstvo od 10 let. Zachovaly se všechny soupisy mimo Prácheňska a Litoměřicka.

Otomar Pravoslav Novák

1851
170 let
Otomar Pravoslav Novák

16. 11. 1851 (170 let) Paleontolog Otomar Pravoslav Novák se narodil 16. 11. 1851 v Hradci Králové († 29. 7. 1892). Byl jediným přímým žákem Joachima Barranda. Po Novákovi je pojmenován největší trilobit v pravěku na území České republiky, dlouhý 40 cm, Parahomalonotus novaki.

Milada Marešová

1901
120 let
Milada Marešová

16. 11. 1901 (120 let) Malířka a ilustrátorka Milada Marešová se narodila 16. 11. 1901 v Praze († 19. 2. 1987). Její inspirací byl expresionismus německého ražení (Nová věcnost). Tématem jejích obrazů bylo město a lidé, a to zejména ženy v různých situacích a s rozličným sociálním postavením.

Dvorský dekret

1786
235 let
Dvorský dekret

20. 11. 1786 (235 let) Byl vydán dvorský dekret , jenž nařizoval, aby chlapci a děvčata byli v manufakturních ubytovnách ubytováni odděleně, aby na každém lůžku spalo jen jedno dítě (nikoliv čtyři až pět dětí). Děti měly být alespoň jedenkrát týdně umyty a učesány a každý osmý den měly dostat čisté prádlo.

Veliký počet exulantů českých do Prahy

1631
390 let
Veliký počet exulantů českých do Prahy

22. 11. 1631 (390 let) „V sobotu veliký počet exulantů českých do Prahy příchozích se spatřoval, kteří po ulicích a ryncích v místech pražských způsobem vojenským na koních někteří houfně jezdili a jiní chodili.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 958)

Učení náboženství

1781
240 let
Učení náboženství

23. 11. 1781 (240 let) „Podlé nejvyššího nařízení, učení náboženství má se netoliko dětem, ale i učedlníkům jakéhokoli řemesla, aby v něm cvičeni byli, přednášeti a to samé v školách i kostelích opakovati.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 961)

První transport Židů do Terezína

1941
80 let
První transport Židů do Terezína

24. 11. 1941 (80 let) První transport Židů do Terezína. Z Prahy do Terezína přijel transport „Ak“. Takzvané Aufbaukommado neboli komando výstavby čítající 342 mužů. Měli za úkol připravit nedávno opuštěné kasárenské budovy k ubytování tisíců Židů, kteří budou koncentrováni v terezínské pevnosti.

Saská a bavorsko-francouzská vojska dobyla Prahu

1741
280 let
Saská a bavorsko-francouzská vojska dobyla Prahu

26. 11. 1741 (280 let) Saská a bavorsko-francouzská vojska dobyla po nočním útoku Prahu. Praha musela složit výpalné, aby nebyla vypleněna. Sasové obsadili Hrad a Malou Stranu, zatímco Vyšehrad dostal francouzskou posádku. Nejvyšší zemští úředníci a stavovská správa se dobrovolně dala do služeb Karla Albrechta.

Jiří Vala

1926
95 let
Jiří Vala

27. 11. 1926 (95 let) Herec Jiří Vala se narodil 27. 11. 1926 v Popradu († 15. 11. 2003). Byl hercem divadelním, filmovým i televizním. Prožil bouřlivý vztah s Jiřinou Švorcovou, který začal při natáčení filmu Král Šumavy. Byl též velkým fotbalovým příznivcem pražských Bohemians.

Oheň kladený vyšel

1571
450 let
Oheň kladený vyšel

29. 11. 1571 (450 let) „U vigilii sv. Ondřeje mezi 5. a 6. hodinou na noc, oheň kladený vyšel z kolleje císaře Karla IV., jinak Veliké, v Starém městě pražském, od něhož vikéř aneb vížka v tom rohu v Železné ulici i s světnicí shořela.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 972)

Věže rourní shořela

1501
520 let
Věže rourní shořela

30. 11. 1501 (520 let) „Ve čtvrtek v noci při sv. Ondřeji, věže rourní (vodárna) na Novém Městě pražském, kterouž po trubách vodu do města vedli, nedbáním a neopatrností rourníka shořela.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 975)

Doporučujeme

Loading...