Kalendárium

Král Vladislav kvasil v masopust

1477
545 let
Král Vladislav kvasil v masopust

16. 2. 1477 (545 let) „Král Vladislav, jsa v Praze, pozval k sobě na dvůr měšťanů pražských i s manželkami jejich a dcerami a kvasil s nimi vesele v masopust, ten druhý i třetí den v hodech, tancích a rozličných kratochvílích.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 147)

Valná hromada Sokola

1862
160 let
Valná hromada Sokola

16. 2. 1862 (160 let) „Byla konána první valná hromada Sokola v Praze. Starostou zvolen Jindřich Fügner, jemuž po boku stáli Miroslav Tyrš, Emanuel Tonner, a oba Grégrové. Cvičení zahájeno 5. března téhož roku v tělocvičně J. Malypetra.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 148)

Zigmund uherský vtrhl do země českých

1402
620 let
Zigmund uherský vtrhl do země českých

18. 2. 1402 (620 let) „V sobotu o suchých dnech postních král Zigmund uherský, kterýž byl s pomocí některých pánův českých do země vtrhl, chtěje opět krále Václava, bratra svého zjímati a mnoho zlého s svými Uhry v Čechách páchal.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 152)

Josef František Fortini

1727
295 let
Josef František Fortini

19. 2. 1727 (295 let) Stavitel Josef František Fortini se narodil 19. 2. 1727 v Českém Krumlově († 5. 7. 1762). Byl příslušníkem stavitelského rodu Fortini, synem schwarzenberského architekta Františka Jakuba a sám stavitelem knížecího dvora v Českém Krumlově v době vlády Josefa I. Adama ze Schwarzenbergu.

Zigmund obnovil v Čechách komoru královskou

1437
585 let
Zigmund obnovil v Čechách komoru královskou

20. 2. 1437 (585 let) „Císař Zigmund, uherský a český král, vyzdvihl a obnovil v Čechách komoru královskou, ustanoviv úředníky, správce a poručníky všech práv, nápadů, vin, pokut, základů, propadení i všeho, což by jemu a komoře královské v Čechách příslušelo.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 158).

Eleonora Maria Šomková

1817
205 let
Eleonora Maria Šomková

25. 2. 1817 (205 let) Eleonora Maria Šomková se narodila 25. 2. 1817 v Praze († 1. 10. 1891). Byla snoubenka českého básníka Karla Hynka Máchy a matka jeho syna Ludvíka. Mácha jí říkal „Lori“ a jako Lori se zapsala do kulturního povědomí. V den jejich plánované svatby se konal v Litoměřicích Máchův pohřeb.

Josef II. zrušil klášter klarisek Na Františku

1782
240 let
Josef II. zrušil klášter klarisek Na Františku

26. 2. 1782 (240 let) Císař Josef II. zrušil klášter klarisek Na Františku. Založen byl Anežkou Přemyslovnou pravděpodobně v roce 1231. Po zrušení kláštera zde byly chudinské byty, skladiště a dílny. Od počátku 20. století byl komplex obnovován a v roce 1963 se majitelem stala Národní galerie.

Král Vladislav II. přijel z Budína

1497
525 let
Král Vladislav II. přijel z Budína

27. 2. 1497 (525 let) „Král Vladislav II. přijel z Budína do Prahy, maje s sebou veliký počet lidu jízdného, velmi ozdobně od zlata, stříbra a perel připraveného… A tu král kostel sv. Víta na hradě pražském mnohými klenoty ozdobil.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 181)

Ludvík Jagellonský zvolen za budoucího krále

1507
515 let
Ludvík Jagellonský zvolen za budoucího krále

1507 (515 let) Ludvík Jagellonský 26. 2. 1507 syn krále Vladislava Jagellonského zvolen za budoucího krále

Ferdinand I. Habsburský korunován českým králem

1527
495 let
Ferdinand I. Habsburský korunován českým králem

1527 (495 let) Ferdinand I. Habsburský 24. 2. 1527 korunován českým králem, biskupem olomouckým  Stanislavem

Josef Božek

1782
240 let
Josef Božek

1782 (240 let) Josef Božek * 28. 2. 1782 † 21. 10. 1835 český mechanik a konstruktér (první parovoz v českých zemích)

Josef Paukner

1847
175 let
Josef Paukner

1847 (175 let) Josef Paukner * 25. 2. 1847 † 2. 2. 1906 český hudební skladatel, spřátelil se s Petrem Iljičem Čajkovským

Doporučujeme

Loading...