Kalendárium

Život na rozbouřených vlnách

1897
125 let
Život na rozbouřených vlnách

(125 let) Dvě světové války a dvě totality v minulém století předurčily osudy mnoha lidí. Karel Lukas se zařadil mezi ty, kteří se stali hrdiny. Narodil se 16. února 1897 v Brníčku u Zábřehu na Moravě a po ukončení gymnázia (1915) chtěl studovat na učitelském ústavu. Armáda ho však povolala, a tak se ocitl v rakouské uniformě na ruské frontě. Jako jeden z mnoha...

Secesní mural art

1872
150 let
Secesní mural art

(150 let) Díla českého akademického malíře Jana Preislera nemusíte hledat jen v galeriích. Narodil se 17. února 1872 v Popovicích u Králova Dvora. Od dětství byl samotář, rád pozoroval přírodu a její projevy. Jeho talentu si všiml ředitel školy a rodičům doporučil další směrování syna. Jan Preisler začínal v duchu neoromantismu a zkoušel i secesní stylizaci....

Táta Jalovec

1867
155 let
Táta Jalovec

(155 let) Přestože filmařskému řemeslu propadl o něco později, tak to byla láska na celý život. Často stával za kamerou, ale věnoval se i práci ve filmové laboratoři, kde se snažil přicházet s novými zlepšováky. Pro své vlastnosti a filmový zápal ho čeští filmaři začali láskyplně nazývat „tátou Jalovcem“. Alois Jalovec se narodil 28. února 1867 v Praze na Malé...

Malíř i poustevník

1857
165 let
Malíř i poustevník

(165 let) Téměř zapomenutý český malíř Josef Bosáček se z nedostatku rodinných financí nejprve vyučil pekařem. Teprve v roce 1887 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Narodil se 17. února 1857 v Příbrami. V roce 1884 byl přijat benediktiny do kláštera Emauzy, kteří provozovali malířskou školu, kde se podílel na výzdobě kláštera. Navazoval na svého...

Stavitel v zapomnění

1847
175 let
Stavitel v zapomnění

(175 let) Budoucí významný český stavební inženýr Karel Vosyka se narodil 19. února 1847 v Bělči na Křivoklátsku. Profesně se věnoval vodním, dopravním a zemědělským stavbám, je autorem řady melioračních a regulačních projektů. Po studiích na polytechnickém ústavu v Praze pracoval jako technický úředník Buštěhradské dráhy. Od roku 1874 byl asistentem vodního a...

Založte klášter!

1342
680 let
Založte klášter!

(680 let) Není stát jako stát. Kupříkladu stát znamená stát u zrodu čehosi nového. Stát musel Jan Lucemburský s výčitkou nad hrobem své dcery Markéty, kterou tak nutil do sňatku s polským králem Kazimírem, až se roznemohla a zemřela. Rozhodl se proto z pokání stát jako stát(ník) u zrodu kláštera. Ostatní ale nejspíš vyřídil syn Karel IV. Pozval do Prahy...

Konec mostu Juditina

1342
680 let
Konec mostu Juditina

(680 let) Všechno zlé je pro něco dobré. Nebýt povodně v únoru 1342, možná bychom dnes nemohli chodit po Karlově mostu. Velká voda sebrala jeho předchůdce. Původní kamenný most vznikl v letech 1158 – 1172 a byl nejstarším v Čechách a spolu se svými kolegy v Řezně a Drážďanech jediným svého druhu. Samotnou stavbu prováděli odborníci z Itálie za významné finanční...

Vynález lodního šroubu

1827
195 let
Vynález lodního šroubu

(195 let) Josef Ressel se narodil v Chrudimi (29. června 1793), do česko-německé rodiny. Po studiu na gymnáziu v hornorakouském Linci a na univerzitě ve Vídni získal další vzdělání na lesnické akademii v Mariabrunnu. Stal se lesníkem působícím na území Chorvatska a Slovinska. Při své práci v Terstu se zabýval využitím Archimedovy spirály pro pohon lodí. Při...

Václav Lucemburský, zvaný Český

1337
685 let
Václav Lucemburský, zvaný Český

(685 let) Aby nedošlo k mýlce, nejedná se o Václava IV., pozdějšího krále českého a římského. Jedná se o vévodu lucemburského (od 1353), brabantského a limburského (od 1355). Tedy třetího syna Jana Lucemburského a jeho druhé ženy Beatrix Bourbonské, která jej porodila císařským řezem, jenž přežila. A o tomto vpravdě zázraku vypráví vlámská kronika Brabantsche...

Starší bratr

1322
700 let
Starší bratr

(700 let) Jan Jindřich byl druhým synem Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Mladší bratr Karla IV. se narodil 12. února 1322 na královském hradě Mělník. V pěti mu otec dojednal sňatek s korutanskou dědičkou Markétou, zvanou Pyskatou, (sňatek 16. 9 1330). Po smrti Jindřicha Korutanského (1335) mu nárok na dědictví „uloupili“ Habsburkové a Markéta se s ním...

Volba Vojtěcha

982
1040 let
Volba Vojtěcha

(1040 let) Poté co v Praze skonal 2. ledna 982 první pražský biskup Dětmar, probíhala jednání o jeho nástupci. Není jasné, kolik bylo kandidátů, zvolen byl jediný. Vojtěch, syn Slavníka a Střezislavy, se narodil v Praze kolem roku 956. Kritik pohanství, obchodu s křesťanskými otroky, manželství kněžích a alkoholismu byl zvolen pražským biskupem 19. února 982 za...

Doporučujeme

Loading...