Kalendárium

Vyšel dvorský dekret

1842
180 let
Vyšel dvorský dekret

11. 6. 1842 (180 let) Vyšel dvorský dekret , který povoloval zaměstnávat děti až od 9 let (za předpokladu, že navštěvovaly alespoň tři roky školu) a od 12 let (pokud školu vůbec nenavštěvovaly). Pracovní doba pro děti do 12 let byla stanovena na 10 hodin a na 12 hodin pro děti od 12 do 16 let.

Obnoven provoz lanové dráhy na Petřín

1932
90 let
Obnoven provoz lanové dráhy na Petřín

5. 6. 1932 (90 let) Po deseti letech byl obnoven provoz lanové dráhy na Petřín. Z důvodu chystaného všesokolského sletu na rok 1932 musela být lanovka elektrifikována a na obou koncích prodloužena. Vozy dodala firma Ringhoffer. Mezilehlá zastávka Nebozízek byla zprovozněna až 9. července 1932.

Jára Beneš

1897
125 let
Jára Beneš

5. 6. 1897 (125 let) Český skladatel a dirigent, zpěvák a herec Jára Beneš se narodil 5. 6. 1897 v Praze († 10. 4. 1949). Byl jedním z nejznámějších hudebních umělců v období první republiky. Složil např. filmovou hudbu pro první československý zvukový film „C. a k. polní maršálek“ z roku 1930.

Josef Kemr

1922
100 let
Josef Kemr

20. 6. 1922 (100 let) Josef Kemr * 20. 6. 1922 † 15. 1. 1995 český divadelní, televizní a filmový herec, Cena Thálie za celoživotní dílo

Josef Kainar

1917
105 let
Josef Kainar

29. 6. 1917 (105 let) Josef Kainar * 29. 6. 1917 † 16. 11. 1971 český básník, spisovatel, hudebník, textař jazzové, beatové a folkové hudby

Viktor Fischl

1912
110 let
Viktor Fischl

1912 (110 let) Viktor Fischl * 30. 6. 1912 † 28. 5. 2006 český spisovatel, izraelský diplomat, nositel Řádu T. G. Masaryka III. třídy

Sochař portrétista

1912
110 let
Sochař portrétista

27. června 1912 (110 let) Karel Hladík pochází z kraje ovlivněného barokním sochařstvím Matyáše Bernarda Brauna. Narodil se 27. června 1912 v Králově Lhotě u Josefova v okrese Rychnov nad Kněžnou. Základem jeho sochařského projevu byla portrétní tvorba. Hladík si prošel klasickým sochařským vzděláním od kamenické dílny po Akademii výtvarných umění. Jeho školní...

Mácha, Petřín a láska

1912
110 let
Mácha, Petřín a láska

16. června 1912 (110 let) Sochu Karla Hynka Máchy nechal zhotovit pro Litoměřice spolek českých vlastenců Svatobor v čele s Aloisem Jiráskem před sto deseti lety. Protože se ale socha velmi líbila, nechali si ji v Praze na Petříně. Do Litoměřic chtěli poslat její kopii, ale nestalo se, tedy až do roku 2010, kdy proběhly oslavy 200. výročí básníkova narození. K...

Český sněm přijal Ferdinanda Štýrského

1617
405 let
Český sněm přijal Ferdinanda Štýrského

5. 6. 1617 (405 let) Český sněm přijal za příštího krále jako jediného uchazeče a dědice trůnu Ferdinanda Štýrského (budoucího Ferdinanda II.), bratrance bezdětného Matyáše i Rudolfa (podobně i zbylých bratrů Albrechta a Maxmiliána). Volbu mu zaručila Oňatova smlouva mezi rakouskými a španělskými Habsburky.

Cvičení staroměstské jednoty sokolské

1862
160 let
Cvičení staroměstské jednoty sokolské

1. 6. 1862 (160 let) „V Praze bylo konáno první veřejné cvičení staroměstské jednoty sokolské. Bylo to ve vzdušné místnosti Apolla v Ječné ulici na novém městě pražském, odkud se potom v květnu 1863 přestěhoval Sokol do Konviktu.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 504)

Josef Teige

1862
160 let
Josef Teige

1. 6. 1862 (160 let) Český právník a historik Josef Teige se narodil 1. 6. 1862 v Praze († 6. 3. 1921). Byl dlouholetým pracovníkem Archivu města Prahy, aktivně se zasazoval o ochranu pražských památek, např. v tehdy asanovaném židovském ghettu. Vydával sborník příspěvků k dějinám Prahy.

Zavedeny poštovní schránky

1817
205 let
Zavedeny poštovní schránky

1. 6. 1817 (205 let) V Praze byly na základě císařského dekretu zavedeny u každého poštovního úřadu poštovní schránky. U přepážky se měly nadále podávat například zásilky do ciziny. Poštovní schránky se ve Vídni objevily již v roce 1785, ale byly určeny pouze privilegovaným osobám, sdružením a úřadům.

Doporučujeme

Loading...