Kalendárium

Spojenectví Svatopluk II. a Arnulf Korutanský

897
1125 let
Spojenectví Svatopluk II. a Arnulf Korutanský

1. 6. 897 (1125 let) Svatopluk II., velkomoravský údělný kníže, navštívil Arnulfa Korutanského ve Wormsu a zavázal se být jeho spojencem. Nato Mojmír II., Svatoplukův bratr a poslední historicky známý panovník Velkomoravské říše, vyslal proti Svatoplukovi vojsko, nicméně Mojmír sám utrpěl porážku od Arnulfa.

Václav Kubásek

1897
125 let
Václav Kubásek

3. 6. 1897 (125 let) Václav Kubásek * 3. 6. 1897 † 9. 6. 1964 český režisér a scenárista, zakladatel naší moderní kinematografie

Rudolf Těsnohlídek

1882
140 let
Rudolf Těsnohlídek

7. 6. 1882 (140 let) Rudolf Těsnohlídek * 7. 6. 1882 † 12. 1. 1928 český spisovatel, básník, dramatik, novinář, autor Lišky Bystroušky

František Cína Jelínek

1882
140 let
František Cína Jelínek

6. 6. 1882 (140 let) František Cína Jelínek * 6. 6. 1882 † 3. 2. 1961 český krajinář malující v plenéru, lyžař a cyklista

Život v pravdě

1907
115 let
Život v pravdě

1. června 1907 (115 let) Turnovský rodák, český filosof, historik a překladatel Jan Patočka (* 1. června 1907) svým myšlením, dílem i osobním vzorem zásadně ovlivnil českou filosofickou scénu. Zejména se projevil jeho vliv v kruzích nezávislé inteligence a disentu v 60. až 80. letech. Jeden z našich nejvýznamnějších filosofů po studiích na Univerzitě Karlově...

Smutný osud spisovatele

1892
130 let
Smutný osud spisovatele

23. června 1892 (130 let) Na Královských Vinohradech v Praze se 23. června 1892 narodil budoucí spisovatel Alfred Fuchs. Jeho rodina měla židovský původ. Otec byl obchodník a zemřel, když byl Alfred malý kluk a maminka se stala obětí holokaustu. Alfred Fuchs byl česko­‑židovský spisovatel, novinář a překladatel do německého jazyka. Vystudoval na Karlově...

Vytlačily saské vojsko z Čech

1632
390 let
Vytlačily saské vojsko z Čech

Červen 1632 (390 let) Císařské oddíly vedené generálem Matyášem Gallasem vytlačily saské vojsko z Čech a hlavní voj císařské armády pod Valdštejnovým velením postoupil do Bavor, obsazených z velké části Švédy. V polovině června obsadil Albrecht z Valdštejna říšské město Norimberk.

Sjezd husitské šlechty

1417
605 let
Sjezd husitské šlechty

Červen 1417 (605 let) Sjezd husitské šlechty  ve snaze zmírnit narůstající krizi hledal cestu ke kompromisu s koncilem. Zaslal do Kostnice spis, který měl na podkladě citací z textů významných křesťanských osobností dokázat, že na „obřadu kalicha“ není nic rouhačského. Koncil tuto vstřícnost odmítl.

Protičeské tažení

1302
720 let
Protičeské tažení

Červen 1302 (720 let) Tlak ze strany papeže Bonifáce VIII. proti Václavu II. se stupňoval. Protičeské tažení  směřovalo i proti vlastnictví polské koruny. Na stranu papeže přešel i Albrecht I. Habsburský. Vznikla protiváclavovská koalice Říše a římské církve. Václava naopak podpořil Řád německých rytířů.

Právo ustavovat kněží

1217
805 let
Právo ustavovat kněží

Červen 1217 (805 let) Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání práva pražského biskupa Ondřeje na desátky, dále o jeho právo ustavovat kněží a rozhodovat o jejich příslušnosti výhradně před církevní soudy. Honorius III. schválil Ondřejovo vyhlášení interdiktu nad pražskou diecézí.

Dvorský sjezd

1077
945 let
Dvorský sjezd

Červen 1077 (945 let) V Norimberku se konal dvorský sjezd , kterého se zúčastnil i kníže Vratislav II. Císař Jindřich IV. pověřil pražského biskupa Jaromíra vedením své kanceláře a jmenoval ho kancléřem. To dočasně utlumilo spory mezi knížetem a biskupem, které se mj. týkaly obnovení jediné diecéze.

Jan Rudolf Czernin z Chudenic

1757
265 let
Jan Rudolf Czernin z Chudenic

9. 6. 1757 (265 let) Jan Rudolf Czernin z Chudenic * 9. 6. 1757 † 23. 4. 1845 český šlechtic, spoluzakladatel buditelských spolků

Doporučujeme

Loading...