Kalendárium

Hubertusburský mír

1763
260 let
Hubertusburský mír

15. 2. 1763 (260 let) Byl podepsán tzv. Hubertusburský mír, mírová smlouva mezi Pruským královstvím, Habsburskou monarchií a Saským kurfiřstvím. Byly tak potvrzeny výsledky vratislavského a drážďanského míru. Habsburkové ztratili definitivně větší část Slezska, včetně Kladského hrabství.

František II. zakázal činnost spolků

1793
230 let
František II. zakázal činnost spolků

3. 2. 1793 (230 let) Císař František II. ze strachu před šířením myšlenek Francouzské revoluce zakázal činnost jakýchkoli spolků, včetně všech dobročinných, náboženských bratrstev apod., a „všeliké dílo domácí neb cizí, jež ve světle příznivém líčí události francouzské“.

Vakcinace proti neštovicím

1768
255 let
Vakcinace proti neštovicím

1. 2. 1768 (255 let) MUDr. I. Radnický provedl první nesmělou vakcinaci proti neštovicím u více než 60 pražských dětí. Téměř o půl století dříve se tento způsob ochrany (variolace – očkování oslabeným patogenem) snažila zavést anglická aristokratka a spisovatelka Mary W. Montagu.

Zdeněk Podskalský

1923
100 let
Zdeněk Podskalský

18. 2. 1923 (100 let) Zdeněk Podskalský * 18. 2. 1923 † 29. 10. 1993 český televizní a filmový režiséra herec

Svatopluk Beneš

1918
105 let
Svatopluk Beneš

24. 2. 1918 (105 let) Svatopluk Beneš * 24. 2. 1918 † 27. 4. 2007 český divadelní, filmový a televizní herec

Smíchov povýšen na město

1903
120 let
Smíchov povýšen na město

22. 2. 1903 (120 let) Smíchov 22. 2. 1903 na základě císařského rozhodnutí byl dnešní Smíchov povýšen na město

Odbojář, co nepromluvil

1903
120 let
Odbojář, co nepromluvil

23. února 1903 (120 let) Julius Fučík, český komunistický novinář, překladatel, literární a divadelní kritik popravený nacisty, se po roce 1948 stal komunistickou modlou. Jeho socha dodnes shlíží na Olšanské hřbitovy, což mě vedlo k zamyšlení. Narodil se do smíchovské dělnické rodiny soustružníka Karla Fučíka a Marie 23. února 1903. Pokřtěn byl 22. 3. jako...

Z malířského klanu Špillarů

1878
145 let
Z malířského klanu Špillarů

11. února 1878 (145 let) V Plzni se do rodiny finančního úředníka Antonína Špillara narodil 11. února 1878 Rudolf Vojtěch. Jako nejmladší ze šesti dětí se chtěl věnovat malířství jako jeho bratři Jaroslav a Karel. Jaroslav svou tvorbu zaměřil na Chodsko a je znám jako Trávníček. Karel se mimo jiné věnoval aktu a byl profesorem na Uměleckoprůmyslové škole v...

Přestavba radnice Židovského Města pražského

1763
260 let
Přestavba radnice Židovského Města pražského

1. 2. 1763 (260 let) Byla dokončena přestavba radnice Židovského Města pražského do dnešní podoby (Maiselova ulice č. p. 250). Přetvoření původní budovy ze 16. století od Panacia Rodera vedl architekt Josef Schlesinger. Přístavbu do Maiselovy ulice z roku 1908 realizoval Matěj Blecha.

Obrana jazyka českého

1873
150 let
Obrana jazyka českého

Únor 1873 (150 let) Karel Ignác Thám vydal v Praze první česky psanou jazykovou obranu pod názvem „Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačům“. Šlo o výrazný projev z doby národního obrození. Obracel se zejména proti šlechtě, neboť nedostatečně podporovala národní zájmy.

Hrabě J. M. Canal

1783
240 let
Hrabě J. M. Canal

Únor 1783 (240 let) Prezidentem Vlastenecko­‑hospodářské společnosti pro zvelebení zemědělství se stal hrabě J. M. Canal. Byl vlastníkem několika pozemků na Vinohradech, které scelil v první botanickou zahradu v Praze, pro niž se vžil název Kanálka. Dokončena byla 1791 a zpřístupněna veřejnosti 1800.

Počet listonošů

1763
260 let
Počet listonošů

Únor 1763 (260 let) Počet listonošů v pražských městech se zvýšil z jednoho na tři a byly zřízeny dvě sběrny dopisů na Starém a Novém Městě, aby obyvatelé na pravém břehu Vltavy nemuseli nosit dopisy na poštovní úřad, který byl až do roku 1783 na Malé Straně. 1791 byly v Praze již čtyři listonoši.

Doporučujeme

Loading...