Kalendárium

Divadlo v Kotcích

1738
285 let
Divadlo v Kotcích

Únor 1738 (285 let) Vznik prvního kamenného divadla v Praze. Již v roce 1737 rozhodla městská rada o adaptaci tehdejší budovy kotců, v nichž členové cechu provozovali obchod, na operní divadlo – Divadlo v Kotcích. Stavební práce začaly zřejmě až v létě 1738. Největší slávy se divadlo těšilo v letech 1739 až 1783.

Konstantin Biebl

1898
125 let
Konstantin Biebl

26. 2. 1898 (125 let) Konstantin Biebl * 26. 2. 1898 † 12. 11. 1951 český básník a prozaik, komunista, pseudonym Jiří Dörfler

Jaroslav Vrchlický

1853
170 let
Jaroslav Vrchlický

17. 2. 1853 (170 let) Jaroslav Vrchlický * 17. 2. 1853 † 9. 9. 1912 český spisovatel, básník, dramatik a překladatel, nominant Nobelovy ceny

Josef Ladislav Turnovský

1838
185 let
Josef Ladislav Turnovský

9. 2. 1838 (185 let) Josef Ladislav Turnovský * 9. 2. 1838 † 8. 2. 1901 český herec, spisovatel a překladatel

Spisovatel světa lesních samot

1848
175 let
Spisovatel světa lesních samot

13. února 1848 (175 let) Karel Faustin Klostermann se narodil 13. února 1848 v hornorakouském Haagu am Hausruck. Rod Klostermannů přišel na Šumavu z Porýní (1687). Praděd Karlovy matky byl francouzský šlechtic a hugenot František Abélé z Ardenských hor, který přišel koncem 17. stol. do Čech ze Švábska. Karlův otec byl lékař a rodina se často stěhovala. V roce...

Zapomenutý slánský umělec

1798
225 let
Zapomenutý slánský umělec

17. února 1798 (225 let) Český malíř Josef Matěj Navrátil zažil za svého života věhlas i chudobu. Narodil se 17. února 1798 v někdejším královském městě Slaný. Z vyučeného malíře pokojů se stal žádaným umělcem. Absolvoval studia na pražské Akademii, dál se vzdělával na svých zahraničních cestách do Švýcarska, Belgie, Německa, Francie a Itálie. V roce 1843...

Socha sv. Mikuláše Tolentinského

1708
315 let
Socha sv. Mikuláše Tolentinského

Únor 1708 (315 let) Na Karlově mostě byla postavena socha sv. Mikuláše Tolentinského od Jeronýma Kohla nákladem konventu augustiniánů u sv. Tomáše na Malé Straně a mj. i sousoší Madony se sv. Dominikem a Tomášem Akvinským od sochaře M. V. Jackla nákladem pražského řádu dominikánů.

Socha sv. Jana Nepomuckého

1683
340 let
Socha sv. Jana Nepomuckého

Únor 1683 (340 let) V norimberské dílně J. Herolda byla ulita podle modelu J. Brokoffa, který použil jako předlohu hliněnou skicu vídeňského sochaře M. Rauchmullera, bronzová socha sv. Jana Nepomuckého, nejstarší barokní socha na Karlově mostě, a to nákladem M. Wunschwitze. Osazena byla 31. 8. 1863.

Vpád Kumánů na Moravu

1273
750 let
Vpád Kumánů na Moravu

Únor 1273 (750 let) Vpád uherských Kumánů na Moravu, jemuž předcházelo přemyslovské obsazení Bratislavy v souvislosti s vnitrouherskými mocenskými boji po smrti krále Štěpána a se zmatky kolem poručnické vlády za nezletilého Ladislava. Na obranu před vpády byla založena města Uherské Hradiště a Uherský Brod.

Konfiskace židovských předmětů

1098
925 let
Konfiskace židovských předmětů

Únor 1098 (925 let) Konfiskace cenných židovských předmětů patřících pražskému židovskému obyvatelstvu z příkazu knížete Břetislava II. K drancování židovského majetku došlo z obavy před jeho vyvážením za hranice přemyslovského státu po roce 1096, kdy procházející křížová výprava podnítila protižidovské nálady.

Zakládací listina Vyšehradské kapituly

1088
935 let
Zakládací listina Vyšehradské kapituly

Únor 1088 (935 let) Zakládací listina Vyšehradské kapituly Vratislava II. je nedatovaná, dochovala se ve 4 vyhotoveních. Formálně se hlásí k roku 1088. Je v ní první písemná zmínka o Braníku, Bubnech, Butovicích, Dejvicích, Dubči, Holyni, Chvalech, Jinonicích, Komořanech, Nuslích, Vinoři, Vršovicích a Záběhlicích.

Josef Kajetán Tyl

1808
215 let
Josef Kajetán Tyl

4. 2. 1808 (215 let) Josef Kajetán Tyl * 4. 2. 1808 † 11. 7. 1856 český dramatik, režisér, herec, překladatel, divadelní kritik, spisovatel, novinář

Doporučujeme

Loading...