Kalendárium

Josef Hardtmuth

1758
265 let
Josef Hardtmuth

13. 2. 1758 (265 let) Josef Hardtmuth * 13. 2. 1758 † 23. 5. 1816 rakouský architekt, vynálezce a zakladatel továrny Koh­‑i-noor Hardtmuth

Václav Matěj Kramerius

1753
270 let
Václav Matěj Kramerius

9. 2. 1753 (270 let) Václav Matěj Kramerius * 9. 2. 1753 † 22. 3. 1808 český spisovatel, nakladatel, novinář, průkopník žurnalistiky

Přírodní léčitel

1798
225 let
Přírodní léčitel

11. února 1798 (225 let) Do rodiny malorolníka Melichara Schrotha v České Vsi (Böhmischdorf) ve Slezsku se 11. února 1798 narodil syn Johann. Později proslul jako léčitel a zakladatel Lázní Dolní Lipová. Po otcově smrti se spolu s matkou a sourozenci přestěhoval k jejímu novému muži Ignáci Grögerovi do Dolní Lipové (1805). Navštěvoval školu v Jeseníku a...

Josef II. proti Turkům

1788
235 let
Josef II. proti Turkům

(235 let) Když ptáčka lapají…, tak se i na libou ruskou píseň Kateřiny II. chytí, a třeba i císař. Podepsal jí spojeneckou smlouvu proti Osmanům. Následky tohoto mocichtivého jednání byly katastrofální… Velkolepá prezentace knížete Potěmkina v roce 1785 na Rusy nedávno získaném Krymu a expanzivní choutky omámily Josefa II. natolik, že se upsal ďáblu. Přislíbil...

Velká korunovace

1228
795 let
Velká korunovace

6. února 1228 (795 let) Přemysl Otakar I. zajistil pro svého syna Václava I. titul krále. Volbou Václava padl princip seniorátu a o trůn přišli příslušníci vedlejších větví rodu. Císař Fridrich II. 26. 7. 1216 s volbou souhlasil, musel, jak určovala Zlatá bula sicilská. Manželkou Václava byla od roku 1224 dcera římského krále Filipa Švábského Kunhuta Štaufská,...

Šlechtic z Questenberka

1678
345 let
Šlechtic z Questenberka

23. února 1678 (345 let) V Jaroměřicích nad Rokytnou se 23. února 1678 narodil Jan Adam z Questenberka, moravský šlechtic a mecenáš barokního umění. Byl majitelem panství Jaroměřice nad Rokytnou. Patřil mezi představitele šlechty na panstvích v zemích Koruny české. Jan Adam pocházel ze starobylého rodu původem z kraje Mansfeld­‑Südharz v Sasko­‑Anhaltsku,...

Osídlení Podskalí

1178
845 let
Osídlení Podskalí

1178 (845 let) Písemné prameny hovoří o kostelíku sv. Kosmy a Damiána a vodních mlýnech pod ním už (v únoru?) roku 1178. To dokládá osídlení pražského Podskalí. Farní kostelík pražské osady Podskalí měl podle kroniky rád už kníže Václav. Podle pověsti tu sloužili mši svatí Vojtěch a Prokop. Josef Svátek koncem 19. stol. popisuje založení kostela tak, že tam,...

Zas poprava u orloje

1633
390 let
Zas poprava u orloje

14. února 1633 (390 let) Podobné kulisy, stejný kat. Necelých dvanáct let po hrůzostrašné popravě roku 1621 na Staroměstském náměstí zas padaly hlavy. Tentokrát na pokyn Albrechta z Valdštejna. Bitva mezi vojsky Albrechta z Valdštejna a Švédy u Lützenu v listopadu 1632 skončila nerozhodně. Valdštejn mohl být asi spokojenější, protože zde padl švédský král, což...

Hrabě mecenáš

1628
395 let
Hrabě mecenáš

14. února 1628 (395 let) Šlechtický rod Černínů (Czerninů) odvozuje svůj původ od prastarého panského rodu Drslaviců. Hrabě Humprecht Jan Černín z Chudenic (* 14. února 1628, Radenín) byl jedním z nejbohatších a nejvýznamnějších členů tohoto rodu. Český šlechtic a diplomat pocházel z nedrahovické větve Černínů. Po studiu u jezuitů se vydal na tzv. kavalírskou...

Založení Nového Města pražského

1348
675 let
Založení Nového Města pražského

1348 (675 let) Karel IV. proslul jako mimořádná osobnost a nejinak tomu bylo při založení Nového Města pražského. Přípravné práce k tomuto záměru panovníka začaly pravděpodobně již před rokem 1346. Již 8. března 1348 byl zveřejněn královský majestát představující úmysl vybudovat Nové Město. Praha v té době nebyla ucelenou aglomerací, ale v jejím území existoval...

Gostiwar

1068
955 let
Gostiwar

1068 (955 let) Do roku 1068 se datuje nejstarší písemná zpráva o vsi Hostivař (kdysi psáno Gostiwar), kdy je poprvé zmíněna v Kosmově kronice. Název obec získala snad podle tehdy vlivného muže s přezdívkou Hostivar, který sídlil na ostrožně nad Botičem. Zřejmě vařil hostům – cizincům nebo je chránil či varoval. Roku 1132 byla část Hostivaře věnována špitálu...

Krvavá lázeň

1003
1020 let
Krvavá lázeň

9. února 1003 (1020 let) Krvavý hodokvas na Vyšehradě se odehrál 9. února roku 1003. Genocidou ke sjednocení českého státu se rozhodl vydat Přemysl Boleslav III. Mocný rod Vršovců vstoupil do dějin roku 995. Za spojence si vybrali Boleslava III., ale roku 1002 se nepohodli, vyvolali povstání a Boleslav prchl do Bavor, kde byl krátce zajat a poté našel útočiště...

Doporučujeme

Loading...